• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BOSNA-HERSEKLİLER TARAFINDAN OSMANLI VE AVUSTURYA-MACARİSTAN DÖNEMİNDE (BENJAMİN KALLAY REJİMİ ) YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINLARIN FİHRİSTİ
(PERIODICALS PUBLISHED BY BOSNIAN AND HERZEGOVIANS OTTOMAN AND AUSTRIA-HUNGARY (THE REGIME OF BENJAMIN KALLAY) PERIODS )

Yazar : Dr. Emina Vildic    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 32
Sayfa : 100-125


Özet
Telif ve çeviri eserler genellikle kütüphane, müze ve arşivlerde bulunur. Bosna-Hersek’in tarihi süreci içinde bu eserlerin çoğunluğu, Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde toplanmıştır. 1537 yılında inşa edilen bu kütüphane Bosna’da kurulan bu ilk ve en büyük kütüphane olup, 1878 yılından sonra Boşnak yazarların yazdıkları birçok eser de bu kütüphanede mevcuttur. Kütüphane süreli yayınlar açısından da önemli bir birikime sahiptir. Tarihî süreç içerisinde Bosna-Hersek coğrafyası dışında yayınlanmış olan süreli yayınların da var olduğu bilinmektedir. Bosna-Hersek’te yayımlanan dergi ve gazeteler sayesinde ülkenin siyaset, kültür, ziraat ve sosyal hayatını takip etmek mümkündür. Bosna-Hersek basın tarihini, belli başlı siyasi ve hukuki olayların izini taşıyan şu dönemlere göre incelemek mümkündür: Osmanlı Dönemindeki (1463-1878) Bosna-Hersek’te Basın Yayın Faaliyetleri ve Avusturya-Macaristan Dönemindeki Ortak Maliye Bakanı Benjamin Kallay’ın dönemindeki (1882-1902) Bosna-Hersek’te Basın Yayın Faaliyetleri

Anahtar Kelimeler
Bosna-Hersek, süreli yayınlar, matbaa, Osmanlı dönemi, Avusturya-Macaristan dönemi, Benjamin Kallay.

Abstract
Most of the copyrighted and translated works are available in libraries, museums and archives. During the historical process of Bosnia and Herzegovina, the majority of these works were collected in the Gazi Hüsrev Bey Library in Sarajevo. This first and largest library in Bosnia was established in 1537. Many works by Bosnian scholars have been written since 1878 are also in this library. The library also has an important accumulation of periodicals. There were periodicals outside the geography of Bosnia-Herzegovina in this historical process. Thanks to the magazines and newspapers published in Bosnia-Herzegovina during these periods, it is possible to follow the country's politics, culture, agriculture and social life. Therefore, thanks to the publications during these periods, it allows us to examine the history of the press in Bosnia-Herzegovina, which have been characterized marked by certain political and legal events: Press and Broadcasting Activities in Bosnia-Herzegovina in the Ottoman Period (1463-1878) and in Bosnia-Herzegovina in the Austro-Hungarian Period of the term Joint Finace Minister Benjamin Kallay (1882-1902). Press Release Activities

Keywords
Bosnia-Herzegovina, periodicals, printing press, Ottoman period, Austro-Hungarian period, Benjamin K

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri