• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KELKİT YÖRESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AĞIZ ÖZELLİKLERİNİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF DİALECT FEATURES ON WRITING SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN KELKIT REGION )

Yazar : Yunus AKTEPE    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 33
Sayfa : 204-220


Özet
Türkçe dersi temel olarak dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma dil beceri alanlarını içermektedir. Türkçe dersinin öğrenciye kazandırılması hedeflenen özel amaçlarından biri de öğrencilerin Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanmasıdır. Türkçe eğitim süreçlerinde öğrencilerin yazma becerilerini edinirken yazım kurallarını kavramaları ve bu kuralları benimseyip uygulama alışkanlığı edinmeleri amaçlanmaktadır. Dilin temel beceri alanları sistemli bir bütün hâlindedir ve birbirlerini etkilemektedir. Konuşma becerileri ve alışkanlıkları öğrencilerin yazma eğitimi süreçleri üzerinde oldukça tesirlidir. Özellikle yerel ağız kullanımlarının yazma becerisi çalışmaları üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bilhassa şehir dışı yerleşim bölgelerinde, yerel ağız unsurlarına dayalı bir dil çevresinde yaşayan öğrencilerin yazım kurallarını uygularken ağız özelliklerinin etkisine dayalı yazım hataları yaptıkları görülmektedir. Çalışmamızda öğrencilerden elde edilip incelenen cümleler, öğrencilerin yazdığı gibi değiştirilmeden ele alınmış ve yaptıkları yazım hatalarının bir kısmının günlük konuşma dilini şekillendiren yerel ağız kullanımlarından kaynaklandığı görülmüştür. Öğrencilerin yerel ağız kullanımlarından kaynaklı yazım hataları dil özelliklerine göre sınıflandırılarak incelenmiştir. Farklı sebeplerden kaynaklanan yazım hataları çalışmanın amacından uzaklaşmamak adına araştırma kapsamına alınmamıştır. İnceleme neticesinde yapılan tespitlere çalışmanın sonuç kısmında maddeler hâlinde ayrıca yer verilmiştir. Dil becerisi çalışmalarının yerel ağız unsurlarının etkisi dikkate alınarak plânlanması ve uygulanması, Türkçe eğitim süreçlerinin dersin özel amaçlarına ulaşma konusunda daha nitelikli yürütülmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili, Türkçe Eğitimi, Yazma Becerileri, Yerel Ağız, Yazı Dili

Abstract
Turkish course basically includes listening/watching, speaking, reading and writing language skills. One of the specific aims of the Turkish course is to enable students to use Turkish consciously, correctly and carefully in accordance with the rules of speaking and writing. In the Turkish education process, it is aimed that the students comprehend the spelling rules while acquiring their writing skills and acquire the habit of adopting and applying these rules. The basic skill areas of the language are in a systematic whole and affect each other. Speaking skills and habits are highly influential on students' writing education processes. In particular, local dialect usages have a direct effect on writing skills. It is seen that students living in a language environment based on local dialect elements, especially in out-of-town settlements, make spelling mistakes based on the effect of dialect features while applying the spelling rules. In our study, the sentences obtained from the students and analyzed were handled without changing them as they were written, and it was seen that some of the spelling mistakes they made were caused by the local dialect usage that shapes the daily spoken language. Spelling errors caused by students' local dialect usage were examined by classifying them according to language characteristics. Spelling errors caused by different reasons were not included in the scope of the study in order not to deviate from the purpose of the study. The findings made as a result of the examination are also included in the conclusion part of the study. Planning and implementation of language skills studies by taking into account the effect of local dialect elements will contribute to a more qualified execution of Turkish education processes in reaching the specific objectives of the course.

Keywords
Turkish Language, Turkish Education, Writing Skills, Dialect, Written Language

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri