• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AHTERÎ-İ KEBÎR’İN TÜRK SÖZLÜK BİLİMİNE KATKILARI (I)
(AHTERÎ-İ KEBÎR’S CONTRIBITION’S TO TURKISH LEXICOLOGY (I) )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 4
Sayfa : 139-160


Özet
Ahterî-i Kebîr, Muslihiddin Mustafa Ahterî Efendi tarafından 1545’te Kütahya’da telif edilmiştir. Arapçadan Türkçeye muhtasar iki dilli bir sözlüktür. 24497 sözcük ihtiva eder. Türk dili araştırmalarında kaynak sözlükler arasında yer alır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde kayda geçmemiş, tespit edilmeyi bekleyen sözcükleri barındırması açısından Türk sözlük bilimi için önemli bir yere sahiptir. Eserin söz varlığı üzerinde yapılacak çalışmalar, hem Türk dilinin bugünkü durumunu anlamak hem Derleme Sözlüğü’ne katkıda bulunmak hem de tarihî Türk lehçelerinden izler taşımak bakımından Türkoloji çalışmalarına fayda sağlayacaktır. Bu çalışmada, Ahterî-i Kebîr’e ait Türkçe söz varlığından hareketle Derleme Sözlüğü’nde bulunmayan sözcükleri kayıt altına almak ve hem Derleme Sözlüğü’ne hem de henüz üzerinde pek az çalışma yapılmış olan Kütahya ve Afyon yöresi ağızlarına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ahterî-i Kebîr, Derleme Sözlüğü, söz varlığı, anlam, ağız özellikleri

Abstract
Ahterî-i Kebîr was accommodated by Muslihiddin Mustafa Ahterî Efendi in 1545 in Kütahya. It is a brief bilangual dictionary from Arabic to Turkish. It carries the author's pseudonym. It comprises 24497 words. In Turkish Language researches, it takes place in resource dictionaries. Its carrying the properties of Afyon and Kütahya dialect properties, in addition, for it includes the words which are unrecorded in Turkey Turkish Dialects Dictionary, it is of great importance. Studies which will be done on vocabulary of the work will help Turcology studies in terms of both understanding the current situation of Turkish language and contributing to Compilation Dictionary and also for bearing traces of historical Turkish dialects. In this study, with reference to Turkish vocabulary which belongs to Ahterî-i Kebîr, both recording the words which aren’t included in Compilation Dictionary and contributing to Kütahya and Afyon dialects on which very few studies are carried are aimed.

Keywords
Ahterî-i Kebîr, Compilation Dictionary, vocabulary, meaning, dialect properties

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri