• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KASTAMONU TÜRKÜLERİNDEKİ AYRILIK TEMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE THEME OF SEPARATION IN KASTAMONU TURKISH TURKS )

Yazar : Doç. Dr. Ali Osman Abdurrezzak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 11
Sayı : 35
Sayfa : 95-104


Özet
İnsan doğasında var olan olumlu ve olumsuz duyguları, söylenmez olanı söylenir hale getiren türkülerimiz Türk halk kültüründe önemli bir rolü üstlenmektedir. Türküler yaşanan duyguların insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine tercüman olmaktadır. Özellikle olumsuzluklar insan ruhunda derin yaralar açabilen, insanı yalnızlığa, hasrete, hastalığa, ayrılığa hatta ölüme itebilen bazı sonuçlar doğurabilmektedir. Duyguları dile getirmenin farklı yolları içerisinde en sık başvurulan aktarım aracının şiir olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Şiirin büyüsü, retoriği duyguların taşıyıcı rolünü üstlenen önemli bir işleve sahiptir. Dizeler arasındaki ritim söylemi daha güçlü, etkili hale getirerek duygunun aktarılmasını sağlamaktadır. Türkü de bu şiir türünde icra edilen duygu ve düşünce taşıma işlevine sahiptir. Türkülerimiz kültürel belleğimizin geleceğe taşınmasında önemli bir role sahipken yaratıldığı zamanın dışında da yenilenerek yerini ve önemini korumaktadır. Keder, mutluluk, acı, ayrılık, vuslat, dert, hasret, hüzün, sevgi gibi konuları işleyen türküler bulunduğu coğrafyanın, yaşanılan duyguların, hayata felsefesinin, insan doğasının tercümanı olma özelliğine sahiptirler. Bu çalışmada Kastamonu türkülerinde yer alan ayrılık teması üzerinden sosyo-psikolojik açıdan insanın çektiği acıya, sevgiliye kavuşma arzusuna, kavuşmasına engel teşkil eden unsurlara değinilerek Kastamonu türküleri bağlamında bir çözümlemeye gidilecektir.

Anahtar Kelimeler
Türkü, ayrılık, Kastamonu, Türk halk kültürü, sosyo-psikolojik

Abstract
Our folk songs, which make the positive and negative emotions inherent in human nature and the unspeakable, singable, play an important role in Turkish folk culture. Folk songs translate the positive and negative effects of emotions on people. Especially negativities can lead to some consequences that can cause deep wounds in the human soul and push people to loneliness, longing, illness, separation and even death. It would not be wrong to say that poetry is the most frequently used means of expression among different ways of expressing emotions. The magic of poetry and its rhetoric have an important function, playing the role of carrier of emotions. The rhythm between the lines makes the discourse stronger and more effective and helps convey the emotion. Folk songs also have the function of conveying emotions and thoughts performed in this type of poetry. While our folk songs have an important role in carrying our cultural memory to the future, they maintain their place and importance by being renewed beyond the time they were created. Folk songs that deal with topics such as grief, happiness, pain, separation, reunion, trouble, longing, sadness and love have the feature of being the interpreters of the geography in which they are located, the emotions experienced, the philosophy of life and human nature. In this study, an analysis will be made in the context of Kastamonu folk songs by touching on the pain suffered by people from a socio-psychological perspective, the desire to reunite with their lover, and the elements that prevent them from meeting, through the theme of separation in Kastamonu folk songs.

Keywords
Folk song, separation, Kastamonu, Turkish folk culture, socio-psychological

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri