• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KIRIM TATAR ŞAİRİ YUNUS TEMİRKAYA'NIN HAYATI, EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(BY CRIMINAN TATAR POET YUNUS TEMİRKAYA A RESEARCH ON HIS LIFE, LITERARY PERSON AND WORKS )

Yazar : Harun AYAYDIN  , Prof. Dr. Arzu Sema ERTANE BAYDAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 12
Sayı : 36
Sayfa : 96-107


Özet
Yunus Temirkaya, Kırım Tatar edebiyatına şiirleri başta olmak üzere; manzum hikâyeleri, tercümeleri ve makaleleri ile yetmiş yıla yakın bir süre hizmet eden son derece üretken bir şahsiyettir. 1944 Sürgünü öncesinde daha çok lirik şiirleriyle ön plana çıkan Temirkaya, sürgün sonrası daha çok toplumsal meselelere eğilmiştir. Hayatının her safhasında yoksullukla mücadele etmiş, 1921 Kıtlığı’nı yaşamış, 6 yaşında öksüz ve yetim kalmış, 1944 Sürgünü’ne maruz bırakılmış, hastalıklarla boğuşmuş, evlât acısı yaşamış fakat vatanı ve milletine olan düşkünlüğünden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bu araştırmada, Kırım Tatar edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Yunus Temirkaya’nın hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda, Temirkaya’nın kendi eserlerinden yola çıkılarak elde edilen bulgulardan ve Kırım Tatar edebiyatı kaynaklarından hareketle Yunus Temirkaya’nın Kırım Tatar edebiyatındaki konumu saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, araştırmamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz literatür taraması sonucunda Türkiye’de, söz konusu şair hakkında herhangi bir bilimsel çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Buradan hareketle bu araştırmamızda Yunus Temirkaya gibi mühim bir şahsiyetin daha tanınır hâle getirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çağdaş Türk Lehçeleri, Kırım Tatar Türkleri, Kırım Tatar Edebiyatı, Kırım Tatar Türkçesi, Yunus Temirkaya.

Abstract
Yunus Temirkaya contributed to Crimean Tatar literature, especially his poems; He is an extremely productive figure who served for nearly seventy years with his verse stories, translations and articles. Temirkaya, who came to the fore with his lyrical poems before the 1944 exile, focused more on social issues after the exile. He struggled with poverty at every stage of his life, experienced the 1921 Famine, became an orphan at the age of 6, was exposed to the 1944 Exile, struggled with diseases, experienced the loss of a child, but he never lost anything from his fondness for his homeland and nation. In this research, information is given about the life, literary personality and works of Yunus Temirkaya, one of the important poets of Crimean Tatar literature. In this regard, it has been tried to determine Yunus Temirkaya's position in Crimean Tatar literature, based on the findings obtained from Temirkaya's own works and Crimean Tatar literature sources. Additionally, as a result of the literature review we conducted within the scope of our research, it was determined that no scientific study has been conducted about the poet in question in Turkey. Based on this, our research aims to make an important personality like Yunus Temirkaya more known.

Keywords
Contemporary Turkish Dialects, Crimean Tatar Turks, Crimean Tatar Literature, Crimean Tatar Turkish,

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri