• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MUSTAFA KUTLU’NUN UZUN HİKÂYE İSİMLİ ESERİNDE 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN TEMALARA AİT BULGULAR VE YORUMLAR
(FINDINGS AND COMMENTS ON THE THEMES IN THE 2018 TURKISH TEACHING PROGRAM IN MUSTAFA KUTLU'S WORK CALLED LONG STORY )

Yazar : Dr. Oğuz YILDIRIM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 12
Sayı : 36
Sayfa : 129-144


Özet
İnsan hayatında eğitim-öğretim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu sebeple eğitim-öğretimdeki faaliyetler toplumdaki değişimlerden doğrudan etkilenir. Bu etkilenme sürecinde alanında uzman kişiler, toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitim-öğretim adına programlar hazırlarlar. Bu programlara da genel bir isimlendirme yapılarak “öğretim programı” denilmiştir. Bu c¸alıs¸manın amacı, 2018 yılında yayımlanan “Tu¨rkc¸e Dersi O¨gˆretim Programı (I·lkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)”nda yer alan temaları Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâye isimli eserinde tespit etmek ve yorumlamaktır. Bilindiği üzere Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde her sınıf düzeyinde 8 tema işlenmesi öngörülmüştür. Bu temalardan; “Erdemler”, “Millî Kültürümüz”, “Millî Mücadele ve Atatürk” temalarının her sınıf düzeyinde işlenmesi zorunluyken; zorunlu temalar dışında verilen diğer temalar seçmelidir. Bu bağlamda metne temalar ışığında -zorunlu temalara öncelik verilerek- yaklaşılmış ve metinde ilgili temayı içeren cümleler seçilerek çalışmaya eklenmiştir. Yer yer bu temaların metne olan katkısı da yorumlanmıştır Çalışmanın neticesinde Uzun Hikâye’nin Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan temaları içeren bir metin olduğu ve derslerde bu temalar işlenirken metnin kendisinden istifade edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretim programı, tema, hikâye, Uzun hikâye, Mustafa Kutlu.

Abstract
Education and training in human life is a lifelong process. For this reason, activities in education and training are directly affected by changes in society. During this influence process, experts in their fields prepare education programs by taking into account the needs of the society. These programs are given a general name and called "curriculum". The aim of this study is to identify the themes in the "Turkish Lesson Teaching Program (Primary and Secondary School 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8th Grades)" published in 2018 in Mustafa Kutlu's work called Uzun Hikâye and is to interpret. As it is known, during the implementation of the Turkish Course Curriculum, 8 themes were planned to be covered at each grade level. Of these themes; While the themes of "Virtues", "Our National Culture", "National Struggle and Ataturk" must be covered at every grade level; Apart from the compulsory themes, other given themes are optional. In this context, the text was approached in the light of themes - prioritizing the obligatory themes - and sentences containing the relevant theme in the text were selected and added to the study. The contribution of these themes to the text has also been interpreted in some places. As a result of the study, it has been concluded that Long Story is a text that includes the themes in the Turkish Curriculum and that the text itself can be used while teaching these themes in lessons.

Keywords
Turkish curriculum, theme, story, Long story, Mustafa Kutlu.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri