• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KUZEY MAKEDONYA TÜRKLERİNİN AŞK KONULU TÜRKÜLERİNDE SEVGİLİNİN ÖZELLİKLERİ
(Characteristics of the Lover in Love Folk Songs of Northern Macedonian Turks )

Yazar : Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 12
Sayı : 36
Sayfa : 1-23


Özet
Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk topluluğu, köklü bir tarihi geçmişe sahiptir ve bu geçmiş, Osmanlı İmparatorluğu öncesine dayanmaktadır. Bölgede Türk toplumlarının etkisi, coğrafi konumu ve stratejik öneminden kaynaklanan çeşitli tarihi süreçler boyunca şekillenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemlerde, imparatorluğun kültürel ve sosyal dokusunu bünyesinde barındırmıştır. Günümüzde K. Makedonya'nın geneline dağılmış bir şekilde yaşayan Türkler, tarihi ve kültürel bağlarını koruma çabası içerisindedir. Bu bağlamda, dil, edebiyat, geleneksel giyim, yemek kültürü, sanat ve müzik gibi unsurlar aracılığıyla kültürel miraslarını sürdürmekte ve gelecek nesillere aktarmaktadırlar. Aynı zamanda, Türk topluluğu, K. Makedonya'nın genel sosyal ve siyasi yapısına entegre olmuş, toplumsal bir uyum içinde yaşamaktadır. K. Makedonya'da yaşayan Türk halk edebiyatı, kapsamlı bir kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Bu kültürel zenginlik içerisinde varlık gösteren Türk topluluğu, bölgede uzun bir geçmişe dayanan ve günümüze kadar devam eden bir varlığa sahiptir. Türk halk edebiyatı, bu topluluğun yaşam tarzı, duygu dünyası ve tarihine dair derin izler taşımaktadır. "Türküler" ise Türk halk edebiyatı içinde önemli bir yer tutmaktadır ve K. Makedonya Türkleri tarafından da geçmişten günümüze kadar taşınmıştır. Bu türküler, sadece müzikal bir ifade biçimi olmanın ötesinde, Türk toplumunun tarihî ve kültürel değerlerini yansıtarak yaşatma işlevini üstlenmiştir. Türklerin duygusal dünyasını, aşkı, hüznü ve coşkuyu anlatan bu türküler, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan bir zaman yolculuğunu temsil etmektedir. K. Makedonya'da Türk halk edebiyatının bu zengin mirası, topluluğun kimliğini koruma ve gelecek nesillere aktarma amacını taşıyan bir kültürel hazine olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler
Kuzey Makedonya, Türk, Türkü, Sevgili, Balkan

Abstract
Turkish community living in Nort Macedonia has a deep-rooted historical background and this past dates back to before Ottoman Empire. The influence of Turkish societies in the region has been shaped throughout various historical processes arising from its geographical location and strategic importance. During the reign of Ottoman Empire, it embodied the cultural and social structure and feature of the empire. Today, Turks who are living scattered throughout North Macedonia are in an effort to preserve their historical and cultural ties. In this context, they maintain their cultural heritages and pass them on to future generations by means elements such as language, literature, traditional clothing, food culture, art and music. At the same time, Turkish community is integrated into a living Turkish Folk Literature in North Macedonia is hosting a comprehensive and cultural heritage. Turkish community which exists within this cultural richness, has a long- standing presence in the region that dates back to a long history and continues until today. Turkish Folk Literature has deep traces of the life style, emotional world and history of this community. “Turkish Folk Songs’’ have an important place in Turkish Literature and they have been transmitted by Northern Macedonia Turks from past to present. Beyond being a form of musical expression only, these folk songs have also assumed the function of reflecting and keeping alive the historical and cultural values of Turkish society. These folk songs which tell the emotional world of Turks, love, sadness and enthusiasm, also represent a time journey from the past to the present. In North Macedonia, this rich heritage of Turkish folk literature can be considered as a cultural treasure that aims to protect the identity of the community and pass it on to future generations.

Keywords
North Macedonia, Turk, Folk Song, Lover, Balkan

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri