• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ’NİN İSTİNSAH ETTİĞİ MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR “TA’BÎRNÂME” ÜZERİNE
(ON A “TA’BÎRNÂME” WHICH WAS NOT KNOWN THE AUTHOR AND COPIED BY TÂHİRÜ’L-MEVLEVÎ )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Mete Bülent Deger    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 105-114


Özet
Bu çalışmada 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı’nın önemli kalemlerinden biri ve aynı zamanda Mevlevî dedesi olan Tâhirü’l-Mevlevî’nin “Ta’bîrnâme” adlı istinsah eseri Latin harflerine aktarılarak söz konusu eserin içeriğinde bulunan rüyalar ve bu rüyaların yorumlamaları ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmamız giriş ve sonuç hariç dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra birinci bölümde “tabirname” türü hakkında genel bilgiler verilmiş, daha sonra ikinci bölümde Tâhirü’l-Mevlevî’nin hayatı ve eserleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde bu eserin şekil ve içerik özelliklerine dair çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Dördüncü bölümde bu eserin Latin harflerine aktarılmış hali Osmanlıca yazılmış hali ile karşı karşıya gelecek şekilde verilmiştir. Çalışmamızın son bölümünde Tâhirü’l-Mevlevî’nin “Ta’bîrnâme” adlı eseri içeriğindeki rüya ve inanışlar bağlamında genel bir değerlendirmeye tâbi tutulmuştur. Sonuç olarak Eski Türk Edebiyatı’nın son temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Tâhirü’l-Mevlevî’nin “Ta’bîrnâme” adlı eseri edebiyat dünyasına tanıtılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tâhirü’l-Mevlevî, Ta’bîrnâme, İnanış, Rüya, Nefs

Abstract
In this study, Tâhirü’l-Mevlevî’s, who is one of the important author of 20th century Turkish Literature and Mevlevî grandfather at the same time, copied work named “Ta’bîrnâme” was transferred to the Latin alphabet and various evaluations were performed dreams in the content of this work and about the interpretation of these dreams. Our study consists of four main sections except the introduction and conclusion. After the introductory, in the first section it was given general information about the “tabirname” genre and emphasized the life and works of Tâhirü’l-Mevlevî in the second section later. In the third chapter various evaluations were performed on the form and content features of this work. In the fourth section, transferred version of the work to the Latin letters was given to face the Ottoman written form. In the last section of our work, the work named “Ta’bîrnâme” of Tâhirü’l-Mevlevî has been subjected to a general evaluation in the context of the content of dreams and beliefs. As a result, Tâhirü’l-Mevlevî’s, who is considered as one of the last representatives of Old Turkish Literature, work named “Ta’bîrnâme” was tried to introduce to the world of literature and science.

Keywords
Tâhirü’l-Mevlevî, Ta’bîrnâme, Belief, Dream, Self

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri