• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE HÂL EKİ SORUNSALI (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
(TEACHING OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND ITS PROBLEMATICS ON POSITIONAL SUFFIX (SAKARYA UNIVERSITY EXAMPLE) )

Yazar : Yasemin Yılmaz Atagül  , Özlem Yahşi Cevher  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 249-332


Özet
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temel seviyede öğretilmesi gerekli olan konulardan biri hâl ekleridir. İsimlere yer, yön, bulunma, uzaklaşma gibi işlevler kazandıran ekler, hâl ekleridir. Hâl eklerinin öğrenimi ve kullanımında yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da yapılan bu hataları tespit etmek ve çözüm önerilerinde bulunmaktır. Araştırmada, Sakarya Üniversitesi TÖMER’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 86 Afrika uyruklu öğrencinin Türkçe dil bilgisi becerileri, hâl ekleri açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada, A1 ve A2 seviyesindeki 86 Afrika uyruklu öğrencinin sınav kâğıtlarından yola çıkılarak, sözcüklere cümlede görev ve anlam kazandıran hâl eklerinde yaptıkları hatalar belirlenmiş, sonuçlardan hareket edilerek önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın verileri, Sakarya Üniversitesi TÖMER 2014-2015 eğitim-öğretim yılında A1 ve A2 seviyesindeki öğrencilere 6 haftalık eğitim sonunda uygulanan kur sınavlarındaki sınav kâğıtlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler, hâl ekleri ana başlığı altında, belirtme hâl eki, yönelme hâl eki, bulunma hâl eki, uzaklaşma hâl eki alt başlıkları altında sınıflandırılmış; öğrencilerin yazdıkları cümleler hiçbir değişiklik yapılmadan incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin daha çok yönelme hâl eklerinde hata yaptıkları tespit edilmiştir. Bu durumu sırasıyla uzaklaşma hâl eki, belirtme hâl eki ve bulunma hâl eki izlemektedir. Hâl eklerinde ne tür hatalar yaptıkları incelendiğinde, öğrencilerin gerekli durumlarda hâl eklerini kullanmadıkları tespit edilmiştir. Hâl eklerini, ilgi hâl eki ve iyelik eki ile karıştırmalarının yanı sıra gerekli olmayan yerlerde hâl eki kullandıkları da tespit edilmiştir. Bu sonuç, öğrencilerin hâl ekini tam olarak nerede kullanacaklarını bilmedikleri şeklinde yorumlanabilir.

Anahtar Kelimeler
Sakarya TÖMER, Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi, Afrikalı öğrenciler, Hâl ekleri

Abstract
Positional suffix is one of the issues that needs to be taught at a basic level in Teaching Turkish as a foreign language. Positional suffixes are used to add such as location, direction, divergence and availability in nouns. But there are still so many mistakes to using and learning Positional suffixes. The aim of this research is to determine those mistakes and find a solution to them. This research took place at Sakarya University TÖMER, 86 African students who are learning Turkish as a foreign language at A1 and A2 level were evaluated on Turkish grammar skills, and Positional Suffix . This research was started from mistakes that students made on using Positional suffixes at their exam papers. As a result, some suggestions were given to those students and all mistakes they did about use Positional suffixes were solved. All dates of this research were based on Sakarya University TÖMER(Turkish language Learning and Research Center ) 2014-2015 Academic years exam papers for A1 and A2 levels Turkish learners who just finished 6 weeks of Turkish learning. All analysis results took place under the Positional suffixes headline, indicate Positional suffixes, divergence Positional suffixes, directivity Positional suffixes and availability Positional suffixes were classified to be a subtitle under the Positional suffixes headline. All the sentences that students wrote were examined without any changes. At the end of the research, it was found that students made more mistakes at Dative Positional suffixes compared to other Positional suffixes. This case is followed by Ablative, Accusative and Locative Positional suffix cronologically . In the mistakes examine, it was found out that students did not use the Positional Suffix where it was neccessary. On the other hand, students were using Positional suffixeses where it was not necessary because they mixed its usage with possessive suffix and Positional suffixes. So, we can conclude that students do not know the exact usage of Positional suffixes.

Keywords
Sakarya, TÖMER, Teaching Turkish as a foreign language, African students, Positional suffixes.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri