• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

CİNÂNÎ DİVÂNI’NDAN MİMARİ İZLENİMLER
(ARHİTECTURE İMPRESSİONS FROM THE CİNÂNÎ’S DİVÂN )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 245-260


Özet
Divan edebiyatına yapılan tenkitlerden biri hayattan kopuk, tamamen hayal ürünü bir edebiyat olduğudur. Ancak bugün yapılan pek çok çalışma, devamlı yeni bir arayış içinde şiirlerini kaleme alan divan şairinin sosyal hayattaki pek çok kavramı kullandığını göstermektedir. Cinânî, divan edebiyatında, en parlak eserlerin verildiği, şiir tekniği ve estetiği açısından en başarılı şairlerin yetiştiği 16. yüzyılda yaşamıştır. Döneminde, Bursa gibi önemli bir kültür merkezinde, müderrislik ve ders-i âmlık görevlerinde bulunan şairin divanı, dönemin sosyal hayatı açısından zengin konular içermektedir. Her Osmanlı şairi gibi Cinânî’nde beslendiği en önemli kaynaklardan birinin sosyal hayata dair gözlemler ve gerçek kesitler olduğu, divanı incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda, şairimizin divanında yoğun olarak işlediğini gördüğümüz, sosyal hayatın önemli bir parçası olan mimarî ele alınmıştır. Bu bağlamda, şairin mimarî yapıdan kesitler içeren şiirleri konularına uygun bir şekilde başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Beyitlerde tarihleri verilen mimarî yapılar, çeşitli tarih kaynaklarından da faydalanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Benzetme olarak kaleme alınan yapılar ise benzetildikleri unsurlarla açıklanmıştır. Yaptığımız inceleme aracılığıyla bir divan şairinin şiirlerinden yola çıkarak bu şiirlerin yazıldığı dönemin özelliklerine, sosyal hayatına ve mimarî unsurlarına ilişkin bilgilere katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Anahtar Kelimeler
16.yüzyıl, Divan, Cinânî, Sosyal Hayat, Mimarî

Abstract
One of the criticisms to Divan literature that it is divorced from life and that is completely imaginary literature. But today, a lot of studies, in a search constantly new poems written by poets, shows they use many concepts of social life. Cinani lived in 16th century, when the most brilliant works, poetry, poets, the most successful in terms of technique and aesthetics were grown in Divan literature. Period, he work as a müderrislik and ders-i âmlık in Bursa where is important cultural place, and his divan topics included rich subject about social life. Each Ottoman poet such as Cinânî's and one of the most important feeding source observes that in social life and the actual sections examined the divân, is emerging. In our study, we saw the heavily in the divân works of our poets, is an important part of social life, architecture is discussed. In this context, the topics of the poems it contains the poet's sections of architectural structures are classified under the appropriate headings. The dates given in the couplet architectural structures, were tried to be determined by making use of various historical sources. Penned structures are explained by the analogy that likened the elements . With the help of our examination by setting out one of divan poets’ poem, we are aiming to contribute the properties of the period that the poem is written, social life and architectural elements relevant these informations.

Keywords
16th century, Divan, Cinânî, Social Life, Architecture

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri