• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BALKAN SÜRGÜNÜNÜ KONU ALAN YAKIN DÖNEM TÜRK ROMANLARI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER
(SOME FINDINGS ON THE CONTEMPORARY TURKISH NOVELS THAT SUBJECT OF THE BALKANS EXILE )

Yazar : Doç. Dr. Atıf Akgün    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 143-167


Özet
Türk tarihi roman geleneğinde ağırlıklı olarak Orta Asya Türk tarihi ve Osmanlı tarihi konu edilmektedir. Genellikle tarihi kişilikler, savaşlar ve bazı sosyal hadiseler üzerinde duran bu romanların konu alanına son zamanlarda göç olgusu da eklenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma döneminde yaşanan önemli göç hareketlerinin toplumsal yaşamda meydana getirdiği değişimin işlendiği bu yeni edebî malzemenin en yaygın olanları arasında Balkan Savaşları ve sonrasında yaşanan trajedi yer almaktadır. Türkiye’de son dönemde yayınlanan birçok romanda, Balkan Türkleri’nin savaş döneminde Anadolu’ya gerçekleştirdikleri zorunlu göçler konu edilmiştir. Sosyal ve siyasi meseleleri sosyolojik boyutu ile bünyesinde taşımaya uygun bir edebî tür olan romanın, tarihi gerçeklik ile buluştuğu noktada var olan söz konusu romanlar hem edebiyat bilimi hem de tarih ve sosyoloji araştırmaları bakımından dikkate değer yayınlardır. Çalışmamızda 2000 yılı sonrasında ana eksenine Balkan Türklerinin Anadolu’ya gerçekleştirdikleri göçü ele alan romanlardan bir seçki yapılarak, söz konusu romanların göçle birlikte gelişen ortak kurguları, mekânları ve olay örgüleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu inceleme ile Balkan Savaşları ve sonrasında yaşanan göçlerin tarihsel gerçekliğinin romanın kurmaca dünyasına nasıl yansıdığı, Balkan trajedisinin roman estetiği çerçevesinde duygusal zemine taşınırken hangi unsurların kullanıldığı edebî ve sosyolojik bir yaklaşımla tespit edilmiştir. Bu çerçevede yapılan mukayeseli incelemelerde romanların kurgu ve tezlerindeki ortaklık ile şahıs kadrolarında yer alan tiplerin özellikleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Balkan Türkleri, Tarihi Roman, Sürgün, Edebiyat, Sosyoloji

Abstract
Central Asia is mainly historical issues in the Turkish Ottoman Turkish history and tradition of the historical novel. Generally historic personalities, wars and some social events on migration stops when the end of this novel has been added to the subject field. Is located in the tragedy of the most common ones in the Ottoman Empire after the Balkan wars and disintegration of this new literary materials experienced significant migration movements during the processing of the changes brought occur in social life. Turkey in many novels published in recent years , they perform forced migration Balkan Turks in Anatolia during the war have been subject . Social and political issues , which is a literary genre, according to transport within the sociological dimensions of the novel , the historical reality with the invention at the point where there is question of novels both literary science history and publications are remarkable in terms of sociological research. In our study, performed a selection of migration addressing novel realized Balkans to Anatolia of Turkey to the main axis after the year 2000 , growing with migration of these novel partners fiction , venues has tried to expose and plots. This review with the Balkan Wars and later experienced the migration of the fictional world novel of historical reality of how it is reflected in the Balkan tragedy of the novel, the literary is used which elements moved to the emotional ground in the framework of aesthetics and has been determined a sociological approach . Characteristics of the type involved in party cadres in partnership with the comparative study of the fiction novel and has put forward the arguments made in this context

Keywords
Balkan Turks, Historical Novels, Exile, Literatura, Sociology

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri