• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DERLEME SÖZLÜĞÜNDE KARAÇAY-BALKAR TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI
(VOCABULARY OF KARACHAY-BALKAR TURKISH IN TURKISH DIALECTS DICTIONARY )

Yazar : Prof. Dr. Ali Akar  , Ayşe Günay  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6
Sayfa : 1-48


Özet
13. yüzyıldan itibaren kitleler hâlinde Harezm bölgesinden Anadolu’ya göçmeye başlayan Oğuz boyları burada kendi lehçelerine dayalı bir yazı dili meydana getirmişlerdir. Bu yazı dili tarihî süreç içinde gelişerek Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesini meydana getirmiştir. Türkiye Türkçesinin içinde, ona bağlı olarak gelişen pek çok ağız da yer almaktadır. Bu ağızlar Oğuz Türkçesinin genel ses, yapı ve söz varlığı özelliklerini göstermektedir. Bu ağızlar içinde, değişik sosyal, siyasal, ekonomik ve demografik etkenlere bağlı olarak Anadolu’ya gelen başka Türk topluluklarının dillerine ait ses, ek ve söz varlıkları da yer almaktadır. Bunların biri de 18. yüzyılın ikinci yarısında Kafkaslardan Anadolu’ya göçen Karaçay-Balkar Türklerinin dillerine ait verilerdir. Bu veriler Derleme Sözlüğü’nde tespit edilmiştir. Bu makalede, söz konusu sözlükte yer alan Karaçay-Balkar Türkçesine ait söz varlığı karşılaştırmalı dilbilim yöntemleri çerçevesinde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Türkçesi Ağızları – Karaçay-Balkar Türkçesi - Karaçay-Balkar Türkçesi Söz Varlığı

Abstract
The Oghuz tribes who began to migrate Anatolia from Khorezm region in mass since 13th century, created a new writing language based on their own dialect. This writing language developed in historical process and created Ottoman Turkish and Turkey Turkish. In Turkey Turkish, there are many dialects which developed based on it. These dialects have features of general phonetics, morphology and vocabulary of Oghuz Turkish. In these dialects, there are phonetics, morphology and vocabulary belong to language of the other Turkic communities who migrated to Anatolia depending upon different social, political, economical and demographic factors. One of them is the data of language of Karachay-Balkar Turks who migrated from Caucasus to Anatolia in the second half of 18th century. This data was determined in Turkish Dialect Dictionary. In this article, vocabulary of Karachay-Balkar Turkish in the stated dictionary will be examined by the method of comparative linguistics

Keywords
Dialects of Turkey Turkish-Karachay Balkar Turkish-Vocabulary of Karachay-Balkar Turkis

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri