• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TATAR TÜRKÇESİNİN AĞIZLARINDA FİN-UGOR ALINTILARI
(FINNO-UGRIC BORROWINGS IN TATAR TURKIS )

Yazar : Prof. Dr. Ercan Alkaya    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6
Sayfa : 49-63


Özet
Dil ilişkileri ve etkileşimleri, bir arada yasama sürecinin doğurduğu kaçınılmaz bir sonuçtur. Baştan beri bir arada yaşayan topluluklarda olduğu gibi, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan topluluklar daha sonra bir arada yaşama durumunda kalınca, birbirlerinin dillerinden etkilenmişler, karşılıklı kelime alışverişinde bulunmuşlardır. İnsanlar topluluklar hâlinde yaşarlar. Toplu hâlde yaşayan insanlar arasında bildirişim kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Nitekim, dil de insanın bu ihtiyacından doğmuştur. Aynı toplumun üyeleri arasında iletişim ve bildirişim nasıl bir ihtiyaç ise; topluluklar, milletlerarası iletişim ve bildirişim de bir ihtiyaçtır. Tarihte aynı coğrafyayı paylaşan, iç içe ya da yan yana yaşayan topluluklar arasında, komşuluk, ticaret, turizm ve kültürel ilişkiler dolayısıyla dil ilişkileri de gerçekleşmiştir. Bu makalede Tatar Türkleriyle Fin-Ugor halkları arasındaki dil ilişkisine değinilerek, Tatar Türkçesinin ağızlarında bulunan Fin-Ugor kökenli kelimeler ele alınmış ve dil ilişkileri bağlamında bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, Tatar Türkçesi ağızları, Fin-Ugor dilleri, alıntı, dil ilişkisi.

Abstract
Language relations and interactions are inevitable result of the process of living together. Like all societies, when different communities live together, they interact with each other and their languages influence each other borrowing lexicons. People live in communities and communication is inevitable in that sense. Language has been born out of the communication need. just as a communication is a must inside a community, it is a must for the communication between societies and nations. throughout the history, relationships such as trade, tourism, cultural affairs, and neighbourhood develop amog societies living together or side by side sharing the same geography. In this study, Finn-Ugor rooted words in Tatar Turkish sub-dialects have been elaborated and an evoluation based on language relationship has been conducted by touching upon language relationships between Tatar Turkish and Finn-Ugor nations.

Keywords
Turkish, Tatar Turkish sub-dialects, Finn-Ugor languages, loan words, language relationships.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri