• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ GALATA MEVLEVİHANESİ BÖLÜMÜ 57 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASINA DAİR
(RELATED WITH POEM JOURNAL IN SULEYMANIYE LIBRARY GALATA MEHLEVIHANESI SECTION NO 57 )

Yazar : Salih Gençer    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6
Sayfa : 293-327


Özet
Eski Türk Edebiyatı kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan mecmualar, bir şairin dîvânında yer almayan şiirleri bulmamıza yardımcı olabileceği gibi, divanı olmayan şairlerin şiirlerine rastlamamızı da sağlayabilir. Hatta adı hiç duyulmamış şairlerin şiirlerini de mecmualar aracılığıyla tanıyabiliriz. Bunun yanı sıra mecmualar, dönemindeki insanların yaşantısını, şiir zevkini, bir şairin popülaritesini ve şairin şiir anlayışını da gözler önüne serebilir. Makalede Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Bölümü 57 numarada kayıtlı olan şiir mecmuası başlıca özellikleri ve muhtevası açısından tanıtılmıştır. 64 varaktan oluşan mecmua 16. ve 17. yüzyıllarda yaşamış kişilerin şiirlerinden oluşmaktadır. Bu şairlerin şiirlerinin nazım biçimleri ve sayıları bir tablo halinde gösterilmiştir. Daha sonra mecmuada yer alan tüm şiirlerin ilk beyit veya bentleri verilerek, her beytin veya bentin yanına parantez içinde şiirin şairi, nazım biçimi, beyit veya bent sayısı ve bulunduğu varak numarası eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eski Türk Edebiyatı, Mecmua, Şiir Mecmuası

Abstract
Journals which have an important place among old Turkish Literature sources may help us find poems which do not exist in the divan of a poet as well as allowing us to fond poems of poets who do not have divan. We can even get to know poems of poets who have never been heard of before. Besides, journals may demonstrate the lives, poem preferences of the people at a certain era, the popularity of a poet and his poem understanding. In the paper poem journals registered in Süleymaniye Library Galata Mevlevihanesi Section no:57 was introduced in terms of its primary features and content. The journal consisting of 64 foils includes poems of people who lived in 16th and 17th centuries. The verse styles and quantities of these poems were shown in a table. After that first articles and couplets of all poems in the journal were given and next to them poem of the poet, verse style, couplet or article quantities and foil numbers were mentioned in brackets.

Keywords
Classical Turkish Literature, Journal, Poem journal

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri