• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TRT REPERTUVARINDA YER ALAN BOLU TÜRKÜLERİNDE SÖZ UNSURU
(LYRICS ELEMENTS IN THE BOLU FOLK SONGS WHICH ARE LOCATED IN THE TRT REPERTOIRE )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6
Sayfa : 340-355


Özet
Her zaman bir ezgiye koşulmuş olan şiirler veya ezgi ile söylenen halk şiiri şeklinde tanımlanan türkü kavramı söz ile ezginin birlikte yer aldığı bir türdür. Çok sayıda sözsüz eserin bulunması müziğin zaman zaman söze ihtiyaç duymadığını göstermektedir. Ancak özellikle halk müziği söz konusu olduğunda sözlü eserlere daha çok rastlanır. Çünkü, halk müziğinin toplumsal tarafı ağır basmaktadır. Bu sebeple toplumsal olayların, ferdi yaşanmışlıkların, duyguların anlatımında söze daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Türküler, halkın yaşam biçiminin bir yansımasıdır. Halkın bir türküyü yaratırken hangi konuları işlediği, hangi tür ve biçimleri kullandığını tespit etmek halk kültürüne ve halk bilimine katkı sağlaması bakımından önemlidir. Bu çalışmada Bolu, yöresinin türküleri geleneksel halk kültürü unsurları ve şekil açısından incelenmiştir. Yöreye ait türküleri bulurken TRT nota arşivinden yararlanılmıştır. Çalışmada TRT repertuvarında yer alan toplam 24 türkü incelenmiştir. Türkülerde renkler, sayılar, giyim kuşam, çiçek bitki adları, ölüm, doğum, evlilik vs. birçok unsur incelenmiştir. Türküler şekil açısından da ölçüleri ve mısra sayılarına göre değerlendirilmiştir. Çalışma yapılırken hangi unsurun hangi türkülerde kaç kere ve hangi anlamlarda geçtiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan sayısal veriler yorumlanmaya çalışılarak yöre türkülerindeki söz unsuru tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bolu, türkü, halk kültürü, söz unsuru, repertuvar

Abstract
The Folk Song Concept is each time a poetry which is composed with a melody or a folk poetry which is sung with a melody and the type have always lyrics and melody together. That also many works are present shows that the music doesn’t need every time lyrics. But the folk music songs have mostly lyrics. Because the social side of folk music is dominated. For this reason, the expression of social events, personal experiences, and emotions need more words. Folk songs are a reflection of the people's way of life. To help the folk culture and the folklore it’s important to determine which themes the people handled and which types and forms they used in each folk song. In this study, are the folk songs of the region Bolu was analysed in traditionally folk culture terms and shapes. The TRT Notes repertoire was used to find folk songs belonging the region. 24 Folk songs in the TRT Repertoire was examined in this study. Many elements in the folk songs like colours, clothing, names of flowers and plants, death, birth, marriage etc. are studied. The folk songs are evaluated according to their shapes and verse counts. The study tries also to determine which term used in which folk songs how many times and with which meaning. This data of quantitative elements are also used to determine the lyric elements in the regional folk songs.

Keywords
Bolu, folk song, folklore, lyric element, repertoire

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri