• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLILARA BİRDEN FAZLA (ÇOK) ÇATILI FİİLERİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
(THE PROBLEMS EMERGE WHILE TEACHING MULTIPLE GRAMMATICAL VOICE CONJUGATIONS TO IRANIANS WHO STUDY TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7
Sayfa : 203-219


Özet
Günümüzde sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok ülkesinde de çeşitli kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak rağbet gördüğü bölgelerden biri Ortadoğu olup şüphesiz bu bölgede, Türk diline ilginin en yüksek olduğu ülke ise İran’dır. Komşuluk ilişkilerimizin oldukça gelişmiş olduğu İran’da, uzun yıllardan beri çeşitli müesseseler eliyle Türkiye Türkçesi öğretimi yapılmakta olup her yıl binlerle ifade edilebilecek sayıda İranlı Türkçe öğrenmektedir. 2015 Aralık-2016 Mart döneminde sadece Yunus Emre Enstitüsü Tahran Türk Kültür Merkezinde 530 kişi Türkçe öğrenmiştir. Bu kurumun 5 yılda yaklaşık 5000 kişiye Türkçe öğrettiği göz önüne alındığında Türkçeye olan ilgi anlaşılabilir. Her ne kadar Türkçe-Farsça tarihî süreç içerisinde birbirini kelime, cümle, deyim, atasözü ve dil bilgisi bakımından etkilemiş olsa da Ural-Altay dil ailesine mensup Türkçe ile Hint-Avrupa dil ailesine mensup Farsça arasında özellikle dil bilgisel açıdan büyük farklılık bulunmaktadır. Bu çerçevede, yabancı dil olarak Türkiye Türkçesi öğrenen İranlıların dil bilgisi öğrenirken güçlük çektiği alanlardan biri Türkçedeki “Fiil Çatısı” konusudur. İlave olarak birçok çatı ekini almış (oku-t-tur-ul-mak) bir fiilin manasının, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen İranlı bir hedef kitle tarafından anlaşılması oldukça zor olmakta ve çoğu zaman İranlı hedef kitle birden çok çatılı fiilleri kullanamamaktadır. Hedef kitle tarafından yapılması muhtemel hataların önceden bilinmesi öğreticinin tedbir almasını ve öğretim sürecini daha iyi planlamasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, yapılan bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen İranlılara birden fazla (çok) çatılı fiillerin öğretiminde yaşanan sorunlar ve sebepleri ele alınmış, bu sorunları aşmak adına çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, İran, Fiilde Birleşik Çatı, Problemler

Abstract
As known, today Turkish is taught as a foreign language via various institutions not only in Turkey but also all over the world. One of the regions which Turkish is popular as a foreign language is the Middle East, and the country in which the people are the most interested in Turkish in this region is definitely Iran. In Iran with whom Turkey’s neighborhood relations are quite advanced, Turkey Turkish is taught in our historical neighbor Iran via various institutions for many years, and thousands of Iranians study Turkish every year. Between 2015 December and 2016 March 530 people learned Turkish in Yunus Emre Institute Tahran Turkish Cultural Centre. Considering that this institute has taught Turkish to 5000 people in 5 years, interest to Turkish language can be understood. Despite the fact that Turkish and Persian interacted each other throughout history in terms of vocabulary, syntax, expressions, proverbs and also grammatically, Turkish belonging Ural-Altay and Persian belonging Indo-European language family widely differs each other grammatically. In this sense, one of the problems which Iranians who study Turkish encounter is “Grammatical Voice Conjugations”. Furthermore, verbs with multiple voice suffixes (oku-t-tur-ul-mak) is very hardly comprehended by Iranian target groups and usually they cannot put them into practice. Predicting possible mistakes of target groups will enable the instructor to take measures and to plan the instruction process efficiently. In this sense, this study covers the problems and their causes while teaching multiple voice conjugations to Iranians who study Turkish as a foreign language, and proposals to solve these problems are presented.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign Language, Iran, Unified roof acts, Problems

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri