• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

HALİL PAŞA'NIN FEZAİL-İ ŞAM-I ŞERİF ADLI ESERİ
(FEZA'İL-İ ŞAM-I ŞERîF MASNAWI OF HALIL PASHA )

Yazar : Ahmet Çam    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7
Sayfa : 245-253


Özet
Türklerin İslamiyet’i kabulüyle birlikte Anadolu sahasında pek çok dinî, didaktik eser ortaya konmuştur. Mesneviler yazılış mahiyeti bakımından hem edebî hem de estetik yönüyle toplumun öğrenme ihtiyacını karşılamıştır. Mesnevi geleneğine ait alt tür olarak kabul edebileceğimiz Fazîlet-nâme geleneği Anadolu sahasında kaleme alınan eserler arasındadır. Fazîlet-nâmeler mekânların, vakitlerin, amellerin, milletlerin v.b. kavramların kutsallığını ifade eden eserlerin ortak adıdır. Feza'il-i Şam-ı Şerîf adlı eser 17. yüzyılda Osmanlı Sadrazamlarından Halil Paşa’nın yazdığı Şam vilayetinin diğer yerlere üstünlüğünü ortaya koyan bir mesnevidir. El yazması olan eser harekeli ve 28 varaktan oluşmaktadır. Şam bölgesi İslam Tarihi ve Osmanlı Tarihi açısından önemli beldelerden biridir. Şam bugünkü anlamıyla yalnızca bir şehir adı değil birden fazla şehri içinde barındıran bir bölge olarak değerlendirilmiştir. Eserde Şam bölgesini kıymetli kılan pek çok hadis, tefsir ve tarihi hadiseler ele alınmış ve bölgenin önemi vurgulanmıştır. Bu makale iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü oluşturan Giriş bölümünde Fazîlet-nâme, eserin müellifi, nüshaları ve Feza'il-i Şam-ı Şerîf hakkında bilgi verilmiş; ikinci bölümde çeviri yazıya aktarılmış metinden örnek koyulmuştur. Bu şekilde eserin bütününe dair bir fikir oluşmasına çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Fazîlet-nâme, Şam, Dımaşk, Halil Paşa, Kutsal mekânlar

Abstract
As soon as, Turks were embraced Islam, many religious and didactic literary works had been published. Masnawı were adequated needs of public in respect to their compositions, in that either literary or esthetic. Fazîlet-nâme is a subtype tradition of masnawı tradition which is one of the writen works among Anatolian area. Fazîlet-nâme is the common name of places, times, practices and nations which defines holiness of these notions. Feza'il-i Şam-ı Şerîf is a masnawı which is writen in 17th century by Halil Pasha who was a grand vizier of Ottoman Empire in order to show supremacy of Damascus County when matching with other counties. As a codex, it is composed of vowel point and 28 pieces leaves. Damascus region is one of the most important county in the sense of Islam and Ottoman histories. Damascus was not only name of a city, it was also name of a region which includes many cities. In this work, importance of Damascus region is layed emphasises on approaching many hadiths, interpretations and annals which makes valuable to this region. This work is formed of two chapter. In the first chapter, introduction, is apprized about Fazîlet-nâme, author, issues and Feza'il-i Şam-ı Şerîf. In the second chapter, is adduced of the translated text. With this way, tried to understand entire of this work.

Keywords
Fazîlet-nâme, Damascus, Dımışk, Halil Pasha, Sacred Spaces

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri