• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ENVERÎ’NİN DİVANINDA BULUNMAYAN GAZELLERİ
(THE ODES OF ENVERÎ THAT ARE NOT INCLUDED IN HIS DİVAN )

Yazar : Musa Tılfarlıoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 145-162


Özet
XVI. yüzyıl Osmanlı devletinin her alanda zirveyi yaşadığı dönemdir. Bu yüzyılda Divân edebiyatı en parlak dönemini yaşamış ve birçok şair yetişmiştir. Bu dönemde gelişimini tamamlayan Divân edebiyatı daha önce örnek alınan Fars edebiyatı sahasında verilen eserlere eş değerde eserler vermiştir. XVI. yüzyılda yetişen şairler tarafından işlenen Divân şiiri estetik ve ahenk bakımından zirveye ulaşmıştır. Edebiyat tarihimizin en önemli kaynakları olan tezkirelerde adları geçen pek çok şair Divân edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Tezkirelerde adı geçen şairlerden biri de Enverî’dir. Kaynaklarda ümmî olarak zikredilen Enverî, XV. yüzyılda yaşamış olan Necâtî’nin etkisinde kalarak şiirlerinde sade bir Türkçe kullanmıştır. Yaşadığı dönemde divân tertip etmeyen Enverî’nin elde bulunan divânı, kendinden sonra çeşitli mecmuaların taranmasıyla meydana getirilmiştir. Tertip edilen bu divânda şairin üç yüz dört tane gazeli yer almaktadır. Yapılan bu çalışmada, öncelikle mecmualar, Enverî’nin hayatı ve edebi kişiliği hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra şairin basılı divanında yer almayan altı tane şiirine yer verilmiştir. Söz konusu şiirler, Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 59 numarada kayıtlı olan şiir mecmuasında bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
XVI. yüzyıl, Divân Edebiyatı, Enverî, şiir mecmuâsı, gazel

Abstract
Ottoman empire of the 16th centruy is an era where the summıt in all ereas. Divan literatüre in this centruy also had its heyday and has tranied hundreds of poets in this field. Divan literatüre has completed the devolopment in this period and previously sampled Persian literatüre Works in the field of qualified poets given equal pieces. Divan poetry committed by poet who grew up in this centruy reached its peak in terms of aesthetics and harmony. Biographies of names have contributed to the devolopment of the many poets divan literatüre. İn anthologies, the most important resoureces of our literary history as one of the poets said “Enverî”. Enverî, mentioned sources as illiterate the use of a simple Turkısh poetry, who lived 15th centruy through the influence of Necâtî. Enverî has not established a council belong him, was created by the some macmuas after his period. There is the 304 ode belong to poet magazines. İn this article was published 6 unıt poetry which is not included in the printed boks of the poet after giving a brief about his life and literary personality. Said poems; that available in Süleymaniye Library Ali Nihat Tarlan section number 59 registered whit poetry magazine.

Keywords
16th centruy, Divan literatüre, Enverî, magazine of poetry, ode

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri