• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖZDEMİR ASAF’IN ŞİİRLERİNDE VE NESİRLERİNDE SIFAT TAMLAMALARI
(ADJACTIVE PHRASES IN POETRYS AND PROSES OF ÖZDEMİR ASAF )

Yazar : Elif Kızılkaya    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 29-43


Özet
Özdemir Asaf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden biridir. Birçok farklı edebî topluluğun ve farklı şiir anlayışlarının ortaya çıktığı bu dönemde Asaf, herhangi bir edebî topluluk içinde yer almamış ve bireysel bir sanat anlayışı ortaya koymuştur. Özdemir Asaf, şiir ve nesirlerindeki zengin kelime hazinesi, özgün üslûbu ve bugün de hatırlanan özdeyiş niteliğindeki sözleri ile hafızalarda yer etmiştir. Edebiyat dünyasını felsefî görüşleri ile süsleyen şair, edebiyatımızda farklı bir çizgi oluşturmuştur. Şiir dili yanında nesir kalemi de çok güçlü olan Özdemir Asaf’ın şiir ve nesirlerinde tüm kelime grubu çeşitlerine örnekler bulmak mümkündür. Zengin kelime dünyası ve müstakil üslûbu ile öne çıkan şairin şiir ve nesirlerinde en çok rastladığımız sözcük öbeği sıfat tamlamalarıdır. İnsanı tüm duygu değişimleri ile sosyal yönüne de vurgu yaparak ele alan şairin tasvirleri oldukça güçlüdür. Bireyin aşkları, özlemleri, yaşam mücadelesi, yalnızlık ve ölüm korkusu gibi karşılaştığı tüm duygu selini sen-ben ve bu ikilemi izleyen biz üçgeni ile anlatmıştır. Bu makalede şairin edebî kişiliği göz önünde bulundurularak kullanmayı en çok tercih ettiği kelime grubu sıfat tamlamalarının kullanım sıklığı, bu tamlamaların çeşitleri incelenmiş ve şairin şiir anlayışı ile eserlerinde geçen gramatikal unsurlar arasındaki ilişki ifade edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Özdemir Asaf, kelime grupları, sıfat tamlamaları, şiir, nesir.

Abstract
Özdemir Asaf is one of the important names of Republic Era Turkish Literature. In this period many different literary comunity and the emergence of different poetry. Asaf had not been involved in any literary comunity and reveal an indivudual artistic conception. Özdemir Asaf rich vocabulary of poetry and prose original style and has in livinh memory with the words recalled the adage qualities today. Literature dotting the world philosopichal poet has created a diverse line of our literature. The first poem in the lyrical poet when we face the elements and questioned its place in human society sometimes prefer to use a didactic and sometimes humorous style. Besides prose poem written language is very powerful Özdemir Asaf’s possible to find examples of poetry and prose in all kinds of phrases. Rich world of words and phrases adjective clauses are found in individual style with our most prominent poets of the poetry and prose. Human portra yed the poet’s emphasis on addressing the social aspect with all the emotion such as fear i faced this dilemma and we were told the following triangle. In this article, use considering thepoet’s literary personality and frequency of use of most favored phrase adjective, phrases examined the types of those phrases and try toexpress the relationship between the grammatical elements in Works of the poet’s understanding of poetry.

Keywords
Özdemir Asaf, word groups, adjective phrases, poetry, prose.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri