• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

FİRDEVSÎ-İ RUMÎ’NİN KAYIP ESERİ: TALİ'-İ MEVLÛD (BİR YILDIZNÂME ve 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ)
(FİRDEVSÎ-İ RUMÎ'S LOST WORK: TALİ'-İ MEVLÛD (A YILDIZNAME and 12 ANIMAL TURKIC CALENDAR) )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Himmet Büke    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 8
Sayfa : 66-74


Özet
Bu çalışmada 16. yy. müelliflerinden olan Firdevsî-i Rumî’nin varlığı bilinen fakat şimdiye kadar ortaya çıkarılmamış bir eseri olan Tali-i Mevlûd tanıtılmıştır. Pek çok konuda eser yazan ve tercüme eden Firdevsî’nin bu eseri; yazdığı diğer eserlerin birkaçında zikredilmiş olmasına rağmen bu esere bugüne kadar ulaşılamamıştır. Çalışmada müellif ve eserin dış yapısı hakkında tanıtıcı bilgi verildikten sonra eserin içeriği hakkında bilgiler sunulmuştur. Eserde esas itibarıyla yıldızname konusunu ele alınmakla beraber bazı bitki isimleri de bir sayfa halinde verilmiştir. Eseri önemli ve ilginç kılan hususların başında Türklerin İslam öncesi dönemlerde kullandıkları 12 Hayvanlı Türk Takvimi hakkında detaylı bilgiler sunmasıdır. Bu takvimdeki her bir yıl, bu yılın ve bu yıllarda doğan kişilerin özellikleri yıldıznameyle birleştirilerek verilmiştir. Eser bütün iç ve dış yapı özellikleri ile ele alınarak detaylı bir tanıtım yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Firdevsî, Tali-i Mevlûd, Eski Anadolu Türkçesi, 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Yıldızname

Abstract
In this study, Tali-i Mevlûd, a well-known but not yet revealed work of Firdevsî-i Rumî, one of the authors in the 16th century, is introduced. Although this work of Firdevsî, who who wrote and translated lots of works in many subjects, was mentioned in a few of the other works he wrote, this work has not been reached so far. In the study, information about the contents of the work is presented after giving introductory information about the author and the external structure of the work. In this work, the names of some plants are given as one page while yıldızname (the book of stars) is mainly discussed. The most important one of the features making the work important and interesting is its presenting detailed information about the 12-Animal Turkic calendar which Turks used in pre-Islamic periods. Each year in this calendar, the characteristics of these years and the people born in these years are given by being combined with yıldızname (the book of stars). A detailed presentation of the work is made by dealing with all internal and external structure features.

Keywords
Firdevsî, Tali-i Mevlûd, Ancient Anatolian Turkish, 12-Animal Turkic Calendar, Yıldızname (the book

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri