• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TALİP APAYDIN’IN YOZ DAVAR ROMANINDA HALK BİLİMİ UNSURLARI
(FOLKLORE ELEMENTS IN A NOVEL, YOZ DAVAR, WRITTEN BY TALIP APAYDIN )

Yazar : Abdullah Uçar    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 128-143


Özet
Halk bilimi, bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalıdır. Halk biliminin asırlar aşarak günümüze kadar ulaşmasında sözlü aktarımın önemi büyüktür. Ayrıca yazı ile aktarımın ve uygulamalı aktarımın da etkili olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında halk bilimi unsurlarının nesilden nesile aktarılmasında pay sahibi olan kaynaklardan biri de köy romanlarıdır. Cumhuriyet Dönemi yazarlarından olan Talip Apaydın, köy hayatının önemli unsurlarını romanlarında işlemiş ve bu unsurların gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmuştur. Talip Apaydın imzasını taşıyan Yoz Davar romanında halk bilgisi unsurları bu makalede tespit edilmeye çalışıldı. Romandaki halk bilimi unsurlarının ne ölçüde kullanıldığı incelendi. Romanda tespit edilen halk bilimi unsurları toplanarak tasnif edilmeye çalışıldı. İncelenilen bu romanda, halk kültürü ile ilgili olarak alınan pasajlar, romandaki sayfa numaraları ile verilmiştir. Kendi hayatı da göz önüne alınınca Talip Apaydın’ın, bu romanında yaşadığı dönemi, coğrafyayı ve halkın kültürünü ustalıkla işlediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Talip Apaydın, Yoz Davar, Roman, Halk bilimi, Halk bilgisi

Abstract
Science of Society is a science, which is trying to find rules, theories and laws, and to solve the problems such as source, evolution, propagation, change, interaction, etc., of the people living in a country by examining their cultural products, oral literature, traditions, customs, beliefs, the cuisine, music, games, folk medicine and determining their relationship to each other. Oral transmission has an important role in reaching of the science of society, to the present over centuries. We also know that transfers through writing and practice are also effective. In Turkish Literature of the Period of Republic, village novels are of the sources that have a share in transferring the elements of the science of society from generation to generation. Talip Apaydın, an author of the Period of Republic, studied the important elements of village life his novels and became means of transferring these elements to future generations. In this article, the elements of the science of society in the novel “Yoz Davar”, written by Talip Apaydın, were determined. The which extent the elements of the science of society were used in this novel, was studied. Attempts were made to collect and classify the elements of the science of society identified in the novel. The passages quoted from the studied novel, in relation to folk culture, are given in the page numbers of the novel. Taking into consideration also his own life, it can be said that Talip Apaydın studied the period he lived, the geography and the people’s culture skilfully, in this novel.

Keywords
Talip Apaydin, Yoz Davar, Novel, Folklore, Folk Science

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri