• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İHSAN DENİZ ŞİİRİNDE HAYAT VE ÖLÜM ALGISI
(PERCEPTİON OF LİFE AND DEATH İN İHSAN DENİZ’S POEM )

Yazar : Arş. Gör. Durmuş Ongun    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 138-157


Özet
Hayatın bir sonu olduğunun bilincinde olan insan, ölüme ve hayata farklı anlamlar yükleyen ve bu iki kavramı sorgulayan tek varlıktır. Sanatların ortaya çıkış nazariyelerinden biri bu farkındalıktır. Öleceğini bilen insanoğlu yalnızca hayatı ve ölümü aşma çabasıyla yetinmemiş, aynı zamanda hayat ve ölüm fikrini sanat eserlerinin malzemesi haline getirmiştir. Diğer güzel sanat dallarında da işlenmesine karşın, insanın duygu dünyasını daha çok ele alan şairler ve yazarlar bu iki olguyu eserlerinde en çok konu edinen sanatçılardır. Türk şiirinde geçmişten beri başlıca temalar halinde işlenen ve dünyada insanoğlu var oldukça şiirlerin konusu olmaya devam edecek olan hayat ve ölüm kavramlarına Türk şiirinde oldukça fazla rastlanır. Bu çalışmanın giriş kısmında ölüm ve hayat temalarının Türk şiirindeki izleği takip edilmiş ve belli başlı şairlerin bu iki temaya bakış açılarına değinilmiştir. Çalışmanın devamında 1980 kuşağı şiirinde önemli bir yere sahip olan İhsan Deniz’e ve şairin şiir anlayışına temas edilmiştir. Şiirlerinden hareketle şairin hayata ve ölüme bakış açısı, Bir Kurtarıcı ya da Merak Unsuru Olarak Ölüm, Hayattan Kaçış ya da Hayatla Barışık Olamama, Bir Çatışma Unsuru Olarak Hayat ve Ölüm ve Bir Ölüm Şekli Olarak İntihar başlıkları altında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İhsan Deniz, şiir, hayat, ölüm, intihar.

Abstract
Human who is aware of the end of life is only creature who ascribes different meanings to life and death and queries this two concept. One of reasons of emergence of art theories is this awareness. Human who is aware of his death doesn’t only confines himself to effort of exceeding life and death, but also actually materializes the life and death in art. Although it is dealt in other fine arts, poets and writers who deal with emotions of human are artists who mention these two facts most. The concepts of life and death having been handled since ancient times in major themes and kept to be subject of poetries as long as people live in the world is encountered much in Turkish poetry. Life and death themes are followed in introduction part of this work are as it happens in Turkish poetry and point of views of main poets on these two themes is mentioned. In continuation of this study, it is mentioned about İhsan Deniz who takes an important place in poem called as generation of 1980 and understanding of poem. Regarding poet's poetry and his point of view, following headings are evaluated Death As Savior or Curiosity Factor, Escape from Life or Can’t Make Peace With Life, Life And Death As Conflict Factor and Suicide As Way of Death.

Keywords
İhsan Deniz, poem, life, death, suicide.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri