• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

NESNE ÜZERİNE
(ON OBJECT )

Yazar : Doç. Dr. Arzu Sema Ertane Baydar    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 17-21


Özet
Araştırmacılar çalışmalarında nesneyi belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayırmaktadırlar. Türkçenin söz diziminde belirtisiz nesne eksiz (+Ø), belirtili nesne ise yükleme hâli ekini alarak kullanım alanına çıkmaktadır. Çalışmada yükleme hâli ekini alan her kelime / kelime grubunun belirtili nesne oluşturup oluşturmadığı sorgulanacak ve ardından araştırmacıların ifade ettiklerinin aksine oluşturmadıkları dikkatlere sunulacaktır. Eldeki mevcut Türk dili gramerlerinde ve müstakil söz dizimi çalışmalarında bir kelime / kelime grubunun belirtili nesne olabilmesi yükleme hâli ekini almasına bağlanmıştır; ancak tespit edilen bazı örnekler var ki bu cümlelerdeki nesneler yükleme hâli ekini almalarına rağmen geçtikleri cümlelerde belirtisiz nesne gibi görev yapmaktadırlar. Bir kelime / kelime grubuna yükleme ekini getirmek o kelime / kelime grubunun geçtiği cümlelerde belirtili nesne olabilmesi için yeterli olamamaktadır. Cümlenin yükleminin de hangi zamanda çekime girdiği önemlidir. Kullanılan zaman ekine göre yükleme ekini alan kelime / kelime grubu cümlede ya genellik ifade etmekte ya da belirtme işlevini üstlenmektedir. Çalışmada ek almadığı hâlde belirtili nesne gibi görev yapan kelime / kelime gruplarına da yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
söz dizimi, nesne, nesne türleri, belirtili nesne

Abstract
The researchers divide the object into two, with and without signs. In Turkish's syntax, the object without the indefinite object (+ Ø) and the object with the specified object are put into use by taking the uninstalled object. In the study, it will be questioned whether each group of words / phrases that receive the posting supplement form the indicated object, and then they will be presented with care that they do not constitute contrary to what the researchers have expressed. The fact that a word / phrase group in the present Turkish language grammars and independent syntactic works in the hand can be a signed object is bound to take the unloading context; but there are some examples that have been found, in which the objects in the sentences are functioning as objects that are indefinite in their sentences, even though they take the unloaded object. Bringing an attachment to a word / phrase group is not enough to make it a declared object in phrases passed by that word / phrase group. It is also important when the charge of the clan is drawn. The word / vocabulary group that receives the installer according to the time used is either cumulative or implies the function of specifying. Also included in the study were words / phrases that functioned as objects that were not included in the study.

Keywords
syntax, object, object types, the direct object

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri