• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ANAR’IN “O GECENİN SABAHI” ÖYKÜSÜNÜ ZAMAN- MEKÂN BİRLİKTELİĞİ YÖNTEMİYLE OKUMA DENEMESİ
(ANAR'S "O GECENİN SABAHINDA" STAYS TIME TO READ THE METROPOLITAN RELATIONSHIP )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Hanife Özer    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 58-69


Özet
Çağdaş Azerbaycan edebiyatının önemli isimlerinden Anar Rızayev’in 1964 yılında yayımladığı “O Gecenin Sabahı” adlı öyküde, 1937 yılında Azerbaycan’da yaşanan ve “büyük terör/katliam” olarak tanımlanan olayların gölgesinde yaşananlar işlenir. Zaman ve mekân unsurunun belirleyici olduğu öykü, zaman- mekân birlikteliği yaklaşımıyla okunabilecek niteliktedir. Mihail Bakhtin’in, her anlatıda zamanın mekâna temellük ettiği düşüncesinden hareketle geliştirdiği ve kronotop terimiyle karşıladığı bu yaklaşım; anlatılarda mekân yoluyla anlatı zamanının tarihsel yansımaları, yazarın biyografisi vb. unsurların okunmasını sağlanmaktadır. Bu çalışmada Bakhtin’in zaman – mekân birlikteliği yaklaşımıyla Anar’ın “O Gecenin Sabahı” adlı öyküsü incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan, öykü, Anar, zaman, mekân, kronotop.

Abstract
In the story called “O Gecenin Sabahi” by Anar Rizayev, one of the most prominent figures of Azerbaijani literature, the events that take place in a flat during the “great terror/massacre” in 1937 have been studied. The story, in which the element of time and space is the determining factor, can be read with the approach of time-space unity. Narrating by using Mihal Bakthin’s choronop approach, which is time being in possession of space, provides the ability to read about elements such as historical reflections, author’s biography. Reading of the elements is provided. In this work, Anar’s “O Gecenin Sabahi” will be examined with Anar’s choronotopic’s approach.

Keywords
Azerbaijan, story, Anar, time, space, chronotop.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri