• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

OSMANLI - ARNAVUT MEDRESELERİNDE EBHERIN ISAGOJI ESERİNİN OKUTULMASININ İNCELENMESİ
(A STUDY AND ANALYSIS OF THE WORK ESAGOGE OF EBHERI AND ITS STUDYING IN OTTOMAN - ALBANIAN MADRASAS )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Abdulla Rexhepi    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 209-221


Özet
Müslüman filozoflar birçok bilim gibi Mantığı da Antik Yunanlılardan, özellikle Aristoteles'den ödünç almıştır. Aristoteles'in Mantık hakkındaki düşünceleri ve görüşleri öğrencileri tarafından "Organon" adlı eserinde toplandığı görülmektedir. Porporius isminde bir mantıkçı "Organon"a bir "Esagoge) yazdı. Diğer eserler gibi bu da Arapça'ya çevrilmiş ve Müslüman Mantıkçılar tarafından da yorumlanmıştır. Bu gelenekte yazılan eserler arasında en çok bilinenleri Esiruddin Eb'heri’nin "Isagoji" veya "Risaletul Esirijje fil Mantik” adlı eseridir. Bu eser, Arnavut medreseleride dahil olmak üzere İslam dünyasının birçok medresesinde Mantık derslerinde en önemli eserlerden birisi olarak kullanılmıştır. Bu eser, Mantık alanındaki diğer eserlerle birlikte, geçen yüzyılın sonuna kadar var olan Arnavut medreselerindeki öğretim programının bir parçası olmuştur. Bu makalede öncelikle Ebheri’nin Isagoji eseri tanıtılıp analiz edilecek ve daha sonra bu eseri Arnavut medreselerinden olan Presevo'daki Hafız Necati'nin medresesinde okutulan ve Islam bilimlerini daha iyi anlamak konusunda incelemeye çalışacağım.

Anahtar Kelimeler
Mantık, Aristo, Isagoji, Ebheri, Osmanlı - Arnavut medreseleri, Hafız Necati Medresesi.

Abstract
Muslim philosophers borrowed Logic like many other sciences from the ancient Greeks, especially from Aristotle. Aristotle’s thoughts and opinions on Logic were gathered by his students in a philosophical work named “Organon”. In the third century Prophyrius Tyrius, the Neo – Plotinian philosopher wrote an introduction to the first part of “Organon”, to the Category part which he titled ‘Esagoge’. The best known of which was the one of Esiruddin Eb’heri (1276), whose work is known as “Esagoge” or “Risaletul Ethirijje fil Mantik”. This work, along with other works in the field of Logic, was part of the teaching program in Albanian madrasas, which existed till the end of the last century. In this paper, first I will introduce and analyze the work Esagoge of Ebheri and then I will try to talk about learning this work in Albanian madrasas, focusing on the Hafiz Nexhati’s Islamic school in Presevo.

Keywords
Logic, Aristotle, Esagoge, Ebheri, Ottoman - Albanian madrasas, Madrasa of Hafez Nexhati.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri