• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MESNEVÎ ŞÂRİHİ BİR ANKARA VALİSİ: ÂBİDİN PAŞA (1259/1843-1324/1906)’ NIN TASAVVUFÎ DÜŞÜNCELERİ
(ÂBİDİN PASHA’ (1259/1843-1324/1906) COMMENTARY of MATHNAWI AND MYSTIC THOUGHTS )

Yazar : Prof. Dr. İsa Çelik  , Birol Yıldırım  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 26-67


Özet
1843-1909 yılları arasında yaşayan Âbidin Paşa, İstanbul Borsa komiserliği; Adana, Sivas, Ankara, Selanik, ve Bahr-i Sefîd Velâyeti (Akdeniz adaları)’ndaki valilik görevlerinin yanı sıra, Hariciye Nazırlığı da yapmıştır. Arapça, Farsça, Arnavutça, Fransızca ve Yunanca dillerine vakıf bir devlet adamıdır. XIX. asır Türk âlim ve mutasavvıflarından olan Âbidin Paşa, ilme, tasavvufa ve edebiyata yatkınlığı sebebiyle, ikisi tercüme ve şerh olmak üzere yedi tane eser kaleme almıştır. Âbidin Paşa’nın şeyhi kaynaklarda hayatı ile ilgili bilgi bulamadığımız Halvetiyye Tarîkatı şeyhlerinden Merkez Efendi dergahı post-nişîni Nureddîn Efendi’dir. Bu çalışmamızda Âbidin Paşa’nın en önemli eseri olan ve Mevlanâ’nın mesnevîsinin birinci cildini altı cilt olarak tercüme ve şerh ettiği “Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerif” adlı eserini ve tasavvufî düşüncelerini incelemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler
Tasavvuf, Tarîkat, Halvetiyye, Âbidin Paşa, Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerif.

Abstract
Abidin Pasha, who lived beetween 1943 and 1906, has been Minister of Foreign Affairs and the comissioner of Istanbul Stockexchange besides working as the major of Adana, Sivas, Ankara, Selanik and Bahr-i Sefid. He has a statesman who knew Arabic, Persian, Albanian, French and Greek. Abidin Pasha, the Turkish scholar and mystic philosopher lived in 19th century, wrote seven books two of which are translation and commentary, due to having scientific, mysticism and literary talent. Abidin Pasha’s sheikh is Nureddin Effendi who is a sheikh (head) of Khalwatiyya Tariqa. In fact we could not find anything about his life in sources. In our study, we attemped to investigate Abidin Pasha’s most important work The Translation and Commentary of Sacred Poems (Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf) that he translated and commented on the first volume of Mevlana’s Sacred Poems (Mathnawi) and focused on his mystic thoughts.

Keywords
Mysticism, Sect, Halvetiyye, Âbidin Paşa, Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri