• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SOSYOLOJİK UNSURLARIN TÜRKMEN TÜRKÇESİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ
(THE APPEARANCE OF SOCIOLOGICAL ELEMENTS IN TURKMEN LANGUAGE )

Yazar : Doç. Dr. Cihan Çakmak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 127-167


Özet
Türkler geniş coğrafyalarda kurdukları çok sayıda devletle hem tarihlerini hem de kültürlerini yüzyıllar boyunca güçlü bir şekilde sürdürmüşlerdir. Kurulan bu devletlerin uzun ömürlü olmasında şüphesiz toplum yapısının etkisi göz ardı edilemez. Ocak ve ocak kültü olarak bilinen ve ocağın tütmesi şeklinde ifade edilen aile kavramı Türklerde toplumun sarsılmaz bir unsuru olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Türkmen Türkçesi sahip olduğu dil özellikleriyle Türk lehçeleri arasında özel bir yere sahiptir. Kuzey Türkçesi, Doğu Türkçesi ve Moğol dil hususiyetlerini bünyesinde barındıran Türkmen Türkçesi coğrafi bakımdan Doğu ile Batı arasında adeta bir köprü vazifesi görmüş, çok sayıda toplumun kaynaştığı bir kültür havzası olması yönüyle de asırlarca çok zengin bir söz varlığına sahip olmuştur. Çalışmamızda Türkmen Türkçesi Söz varlığında topluma ait sosyolojik unsurlar yönetim, siyaset hükümet, toplum, kavmi unsurlar ve milliyet alt başlıkları halinde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Türkmen Türkçesi, Söz Varlığı, Sosyoloji, Toplum

Abstract
The Turks have maintained their history and culture for many centuries in a vast number of states in large geographical regions powerfully. Undoubtedly, the influence of the structure of society cannot be ignored in the fact that these established states are long-lived. The concept of the family, known as the fire and fire cult, and expressed as the continuation of the bloodline, has been passed down from generation to generation as an unshakeable element in the Turks. Turkmen Language has a special place among the Turkish dialects with its language characteristics. Turkmen Language, which contains Northern Turkish, Eastern Turkish and Mongolian language features, has been a bridge between the East and the West in terms of geography and has had a very rich promise for centuries because it is a cultural basin where many communities have been merged. In our study, sociological elements related to the society in Turkmen Turkish Lexicology will be examined under the heading of management, politics, government, society, collective elements and nationality. Key Words: Turkmen Turkish, Lexicology, Sociology, Society.

Keywords
Turkmen Language, Lexicology, Sociology, Society.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri