• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İRAN ESEDABAD'I: ALAN ARAŞTIRMASINA DAYALI ETNİK DURUM
(IRAN ASADABAD: ETHNIC SITUATION BASED ON FIELD RESEARCH )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Atıcı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 77-102


Özet
Günümüz İran’ında yaşayan Türklerin nüfusları ve yaşadıkları bölgeler oldukça önemli bir konudur. Bu konu hakkında farklı zamanlarda ve farklı araştırmacılar tarafından çeşitli rakamlar ve bilgiler zikredilmiştir. Biz de bu çalışmamızda İran’ın Hemedan eyaletinin Esedabad ili özelinde başta Türkler olmak üzere etnik gruplar ve nüfusları hakkında alan araştırmasına dayalı istatistiki bilgiler aktaracağız. Çalışmanın başında İran’da yaşayan Türkler üç gruba ayrılmıştır. Bunlardan birincisi Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve büyük kitle olarak ifade ettiğimiz Güney Azerbaycan bölgesi (Urmiye, Tebriz, Erdebil, Zencan, Kazvin, Hemedan gibi), ikincisi büyük kitleden uzakta olan bölgeler (kuzeydoğuda Horasan ve Türkmen bölgeleri, güneyde Kaşkayların yaşadığı Fars bölgesi, Kirmanşah eyaletinin en doğusundaki Sungur bölgesi gibi), üçüncüsü ise büyük kitlenin bir parçası olmasına rağmen farklı etnik grupların etkisinin başladığı temas bölgeleridir. İşte bu üçüncü grup kanaatimizce İran’daki Türklerin günümüzdeki doğal sınırlarını göstermesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca farklı etnik grupların kesişme noktası olması bakımından etkileşimin en yoğun olduğu bölgeler de yine bu temas bölgeleridir. İşte bu bakımdan İran’da alan araştırmaları dört bir koldan yapılırken özellikle bu temas bölgeleri olarak adlandırabileceğimiz bölgelere ayrıcalık ve öncelik tanınmalıdır, diye düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler
İran, İran Türkleri, Hemedan, Esedabad, Etnik Yapı.

Abstract
Turks population and the region they live in Iran is a very important issue today. Various numbers and information have been cited on this issue at different times and by different researchers. In this study, we will pass statistical information based on field research on ethnic groups and their population, especially Turks, in the province of Asadabad of Hamadan province of Iran. At the beginning of the work, the Turks living in Iran are divided into three groups. The first one is the Southern Azerbaijan region which the Turks live in as a large number and in this work which we have expressed by the tearm of large mass (Urmia, Tebriz, Ardabil, Zanjan, Qazvin, Hamadan), the second is the remote regions from the large mass (Khorasan and Turkmen regions in the northeast, Persian regions in the South which Qashqais lives in it, Sonqor region in the eastern province of Kermanshah), the third is the contact area where the influence of different ethnic groups begins, even though it is part of the large mass. This third group is very important in terms of showing the natural borders of the Turks in Iran today. These regions are also regions where interaction is most intense in order to be the intersection point of different ethnic groups. In this respect, we think that if the researches are carried out in Iran, privileged and priority should be given to the regions especially which we call as contact zones.

Keywords
Iran, Turks of Iran, Hamadan, Asadabad, Ethnic Structure.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri