• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KIRGIZ BİLMECELERİNDE SOVYET İDEOLOJİSİNİN ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF SOVIET IDEOLOGY IN KIRGIZ RİDDLES )

Yazar : Arş. Gör. Serdar Şimşek    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 441-459


Özet
20. yüzyıl siyasi tarihi, önceki yüzyılda bir disiplin olarak ortaya çıkan folklorun gelişim süreciyle yakından ilişkilidir. Bu yüzyılın ilk yarısında teşekkül eden sosyalist ve nasyonalist ideolojilerin hâkim olduğu devletlerin folklora olan yaklaşımları, folklor disiplininin gelişimini etkilemiş, aynı zamanda folklorun farklı amaç ve işlevlerde kullanılabilineceğini göstermiştir. Sosyalizm ve nasyonalizm gibi belli ideolojik kabul ve ideallere dayanan bu devletler, folklorun toplumdaki işlevlerini her zaman için kendi politik amaçları için bir araç olarak görmüşler, ideolojik tasarım ve tasavvurlarının gerçekleşmesinde veya yaratmak istedikleri toplum kimliğinin teşkil edilmesinde folkloru mükemmel bir kaynak olarak düşünmüşlerdir. Bu durum, folklor ürünlerinin tabii seyrinden uzaklaştırarak farklı niyet ve amaçlara uyumlu suni metinler yaratılmasına yol açmış, literatürde fake foklore teriminin doğmasına sebebiyet vermiştir. Folklorun bu şekildeki ideolojik kullanımı, sosyalist değerleri benimsemiş yeni bir toplum ve birey inşası çabasında olan Sovyetler Birliği’nde de rastlanır. Özellikle kendisine bağlı olan Türk boylarının folklor ürünleri, söz konusu amaçlar doğrultusunda sıkı bir sansür işlemine tabi tutularak rejimin değerleriyle barışık hâle getirilmeye çalışılmıştır. Bu makalede Kırgız sözlü edebiyat türlerinden bilmecelerdeki Sovyet ideolojisinin tesirleri incelenerek muhtevası sosyalist değerlerle oluşan Sovyet folkloru yaratmaya ilişkin politikanın bilmece türüne yansıması, yeni metinlerin kurgulanması veya geleneksel metinlerin yeni değerlere uyarlanması işlenecektir.

Anahtar Kelimeler
: Folklor, İdeoloji, Sovyetler Birliği, Kırgız Halk Edebiyatı, Bilmece

Abstract
The political history of the 20th century is closely related to the development period of the folklore that emerged as a discipline in the previous century. The folkloric approaches of the states whose primitive deputies of this century were dominated by socialist and nationalist ideologies have shown that folklore discipline is influential and at the same time different purposes and functions of folklore can be used. These states, based on certain ideological assumptions and ideals such as socialism and nationalism, are always a visual expression of their functions in the society of folklore using their own means. This has led to the creation of artificial texts that are compatible with the content of the cult, different from the natural course of the folklore products, leading to the emergence of false foklore in the literature. It is a coincidence in the Soviet Union that the ideological use of folkloric shaping, the adoption of socialist values, and the construction of a new society and individual. In particular, the folklore products of the Turkish tribes, which are dependent on themselves, have been subjected to a strict censorship process in the direction of the objects in question and tried to be reconciled with the values of the regime. This article examines the influence of the Soviet ideology on the Kyrgyz oral literary genres and explores the reflections of the politics of creating Soviet folklore with its socialist values, the adaptation of new texts or the adaptation of traditional texts to new values.

Keywords
Folklore, Ideology, Soviet Union, Kyrgyz Folk Literature.Riddle

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri