• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TRT REPERTUVARINDA YER ALAN KASTAMONU TÜRKÜLERİNDE SÖZ UNSURU
(LYRICS ELEMENTS IN THE KASTAMONU FOLK SONGS WHICH ARE LOCATED IN THE TRT REPERTOIRE )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Köktan  , Gülşen Duyku  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 470-491


Özet
Türküler genellikle bir olay, bir arzu bir heyecan üzerine doğarlar ve başlangıçta sahibi belli ürünlerdir. Ancak zamanla, türkünün asıl sahipleri unutulur ve sonraki nesiller tarafından halkın dilinde dolaşa dolaşa anonimleşirler. Türküler Türk toplumunun en önemli sosyo-kültürel değerleri arasındadır. Türküler, düşünce davranış ve yaşayış biçiminin her zaman yansıtıcısı olmuştur. Bu toprakta yaşayan insanlarımız acısını, öfkesini sevincini, mutluluğunu özlemini türkülerle dile getirmiştir. Türküler insanlarımızı iyi ve kötü günde aynı duygular etrafında birleştirmiş ve bu duyguları birlik ve beraberlik içinde yaşamalarına imkân vermiştir. Türküler pek çok incelemeye konu olabileceği gibi içerisinde bulundurduğu unsurlar bakımından da geniş bir araştırma alanıdır. Türkülerde adı geçen unsurlar, gelişigüzel olmayan, bazı çağrışımları, özel anlamları bulunan öğelerdir. Bu unsurlar, ait oldukları bütün hakkında önemli ipuçları sunarlar. Bu anlamda söz konusu unsurların saptanması ve yorumlanması büyük önem arz eder. Bu çalışmada TRT repertuvarındaki 66 tane Kastamonu türküsü incelenmiştir. Çalışmada Kastamonu yöresine ait bu türkülerin içerdiği unsurlar belirlenmiş, Kastamonu kültürünün türkülere yansıyışı işlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Kastamonu Kültürü, Türkü, Kastamonu Türküleri, Repertuvar

Abstract
Folk songs(Türküs) usually originate on an event, a desire, an enthusiasm, and are originally proprietary products. However, over time, the true owners of folk songs are forgotten and anonymized by the next generations. Folk songs are among the most important socio-cultural values of Turkish society. Folk songs has always been a reflection of the way of thinking and living. Our people who live in this land have expressed the pain, the joy , the anger, the happiness with folk songs. Folk songs have united our people around the same sentiments on good and bad days and has allowed them to live in unity and togetherness. Folk songs can be subject to many review topic and it is also an area of wide research in terms of the elements it contains. The elements mentioned in the folk songs are elements that have non-arbitrary, some connotations, special meanings. These elements provide important clues about all that they belong to. In this sense, the identification and interpretation of such elements is of great importance. In this study 66 piece of Kastamonu folk songs in TRT repertory have been examined. In this study, the elements of these Turks belonging to the Kastamonu region were determined and the reflection of the Kastamonu cultures was studied.

Keywords
Culture, Culture of Kastamonu, Folk song, Folk songs of Kastamonu, Repertoire

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri