• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINDA SEMBOLLERİN ÖNEMİ (Doğum Geçiş Dönemi Örneği)
(THE ROLE (SIGNIFICANCE) OF THE SYMBOLS IN TRANSFERRING THE TURKISH NATIONAL CULTURE TO NEW GENERATIONS (Example Of Transition Period Of The Birth) )

Yazar : Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 530-554


Özet
Gelişen ve değişen dünyada milletler, kendileri olarak var olabilmek için çaba göstermektedir. Kendileri olarak kalmak değişime kapalı olmak anlamına gelmemektedir. Kültürün ihtiyaçtan doğduğu gerçeği var oldukça değişim kaçınılmazdır. İhtiyaçlarla şekillenen kültür, geleneksel kültürle beraber devam etmektedir. Milletlerin kendi kültürleri ile gelecekte de var olabilmesi değerlerini gelecek kuşaklara aktarabilme başarıları ile doğru orantılı olacaktır. Milli kimliğin yapı taşları olan milli kültür unsurlarının, yeni bireylere aktarımı bir takım kodlamaları ve sembolleştirmeleri de beraberinde zorunlu hale getirmiştir. Kültürün sembolleştirilmesi fark edilmesini ve akılda kalıcılığını arttırarak benimsenmesini kolaylaştırdığı için doğal olarak bu yola gidilmiştir. Bu çalışmada milli kimliğin aktarımında halk kültürünün önemi ve halk kültürünün Türk toplumu tarafından nasıl sembolleştirilerek aktarılmaya çalışıldığı üzerinde durulmuştur. Bu amaçla kültürün iki ayrı kolu olan maddi ve manevi kültürel unsurları dikkate alarak bu kültürel unsurların sembolik arka planı incelenmiştir. Bu çalışma daha önce tarafımızca doktora tezi olarak çalışılan “Türk Kültüründe Sembollerin Dili” isimli çalışmadan üretilmiştir. Çalışmanın ana konusu, hayatın geçiş dönemleri içerisinde yer alan “doğum geçiş dönemi” ile sınırlandırılmıştır. Doğum, geçiş döneminde, inanç ve inanışlarla da desteklenen sembollerin, milli kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Türk Kültürü, sembol, gelenek, doğum, toprak, kurt, geyik, umay

Abstract
In a constantly developing and changing world, the nations are trying to survive as they are. However, that does not mean that they want to remain closed towards every kind of change. As long as there is a claim that the culture is a result of needs, the change is inevitable. The culture that is shaped of needs, continues along with the traditional culture. The constant transferring of every cultural value to young generations is very close related to the future existence of the nations’ culture. The elements of the national culture, which are the basic construction of the national identity and their transfer to new individuals caused the coding and all that led to forced symbolizing. Therefore, this way is not accidentally noticed, because the symbolization of culture increases its marks and becomes memorable, which is easier to adopt. In this study we will focus on the importance of the folk culture in the transfer of the national identity and how the Turkish society is trying to convey it by symbolizing it. For this purpose, the symbolic backgrounds of the cultural elements that were analyzed and in which have been taken into account some of the cultural elements of the two different branches of culture, included material and spiritual. This study is taken from our doctoral dissertation “The Language of the Symbols in Turkish Culture”. The main subject of the study is limited with “the transition period of the birth” which takes place in the transition period of life. In the transition period of birth, symbols that are supported by the religion and beliefs play an important role in the transmission of the national culture of future generations.

Keywords
Turkish culture, symbol, tradition, birth, ground, wolf, deer, umay

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri