• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA KÜLTÜREL ÖGELER (A2 DÜZEYİ)
(CULTURAL ITEMS IN THE COURSE BOOKS OF TURKISH LANGUAGE TEACHING TO FOREIGNERS (A2 LEVEL) )

Yazar : Doç. Dr. Kelime Erdal  , İzem Dağdeviren, Okan Gökhan, Hasan Hüseyin Şen, Esra Şenay  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 11-23


Özet
Özet İnsanlar ait oldukları toplumun ve o topluma ait kültürün kelime ve kavramlarıyla kendilerini ifade ederler. Bu nedenle dil öğretiminde, öğretilen dilin toplumunun yapısı ve sosyal değerleri dikkate alınmalıdır. Kelimeler boş semboller değildir, onların arka planında bir kültür dünyası vardır. Bu kültür dünyası bilinmeden kelimeler tam anlamıyla kavranamaz. Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretiminin temel ilkelerinden biri, dil ile birlikte kültürün de verilmesidir. Dil ve kültürün bir bütün olduğu gerçeğinin, yabancı dil öğretiminde en önemli dinamik olarak değerlendirildiği günümüzde, yabancılara Türkçe öğretimi için kullanılan kitaplar, kültürel aktarımın en önemli ayağını oluşturmaktadır. Kültür çok kapsamlı bir olgu olduğu için ve yabancı dil öğrenenler daha çok dilin dizgesel yapılarına odaklı oldukları için, kültür başlığı altında öğrenciye verilebilecek olan şeyler öğrencinin dili anlamasına yardımcı olacak nitelikte olmalıdır. Tarih, günlük yaşam, alışveriş, yiyecek-içecek, okul ve eğitim, aile yaşantısı, sosyal şartlar, gelenek-görenekler, turizm ve seyahat, iş hayatı… gibi konular yabancı dil öğrenenlere kültür bağlamında öncelikle öğretilmesi uygun olan konulardır. Yabancı dil öğrenirken ya da öğretirken kullanılan ders kitaplarının içeriğinin, o dile ait kültür unsurlarını da barındırması gerekir. Araştırmada, Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında A2 düzeyinde kullanılan ders kitaplarından bazıları -İstanbul, Ankara, Yunus Emre Enstitüsü, Gazi, Dilmer¬¬- incelenmiş; hedef dile ait kültürel ögelere ne ölçüde yer verildiği sorgulanmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, ders kitabı, kültür, kültürel öge, dil öğretimi

Abstract
Abstract People express themselves through the words and concepts of the community they belong to and the cultures of that community. For this reason, the structure and social values of the language to be taught must be taken into consideration in language teaching. Words are not empty symbols, they have a cultural background in their background. Without knowing this world of culture, the words can not be grasped completely. For this reason, one of the basic principles of teaching Turkish to strangers is to give culture along with language. Today, the fact that language and culture is a whole is considered as the most important dynamic in foreign language teaching, books used for foreign language teaching constitute the most important step of cultural transfer. Since culture is a very comprehensive phenomenon and foreign language learners are more focused on the language structure of the language, things that can be given to the student under the cultural title should be helpful to understand the language of the student. Topics such as history, daily life, shopping, food and beverage, school and education, family life, social conditions, traditions and customs, tourism and travel, work life... are appropriate topics to be taught in the context of culture. The content of the textbooks used for learning or teaching a foreign language should also contain cultural elements of that language. Some of the textbooks used at the level of A2 in the field of Turkish Language Teaching in Foreigners were examined in İstanbul, Ankara, Yunus Emre İnstitute, Gazi, Dilmer; it was questioned how much cultural values belonging to the target language were included. As a result of the research, suggestions were made in the direction of findings.

Keywords
Teaching Turkish language to foreigners, instruction books, culture, cultural item, language teachin

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri