• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

HA, HA HA HA, HA, ?A, HÂ, ?A, HAA, XA ÜNLEMİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ İŞLEVLERİ
(IN TURKEY TURKISH DIALECTS THE HA, HA HA HA, HA, ?A, HÂ, ?A, HAA, XA INTERJECTION )

Yazar : Prof. Dr. Turgut Baydar    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 49-60


Özet
Türkçe ifade kabiliyeti ve kıvraklığı çok üst seviyede olan bir dildir. Onun her konusu üzerinde derinlemesine yapılacak her çalışmada bunun izlerini görmek, onda saklı olan özellikleri keşfetmek mümkündür. Kelime türleri arasındaki geçişlerden tutun da bir hâl ekinin kaç değişik işlevde kullanıldığına kadar Türkçe her türlü anlamlı ya da görevli elemanına çok değişik sayıda işlev yüklemiştir. Türkçede bazen de farklı görevli ya da anlamlı elemanlar aynı işlevi yerine getirmektedir. Ünlemler de çok değişik işlevlerde kullanılan kelime türlerinden biridir. Çünkü ünlemler duygu ve düşünceleri en kısa ve en etkili şekilde ifade edebilen yapılardır. Ünlemleri sadece görevli kelimeler olarak değil, aynı zamanda anlamlı kelimeler olarak değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü ünlemler bazen bir cümle ile hatta birden çok cümle ile ifade edilebilecekleri tek kelime ile hem de daha etkili bir biçimde anlatabilmektedir. Türkiye Türkçesi ağızları da ünlemler bakımından son derece zengindir. Türkiye Türkçesi ağızlarında çok sayıda ünlem, çok değişik işlevlerde kullanılmaktadır. Eldeki yazıda da Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan HA, HA HA HA, HA, ?A, HÂ, ?A, HAA, XA ünleminin hangi işlevlerde kullanıldığı tanıklı örneklerle dikkatlere sunulmuş; böylece sadece bir ünlemin dahi Türkiye Türkçesi ağızlarında kaç değişik şekilde geçtiği ve çok değişik işlevi yerine getirdiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Türkçesi ağızları, ünlem, HA, HA HA HA, HA, ?A, HÂ, ?A, HAA, XA ünlemi, HA, HA HA HA, HA, ?A, HÂ, ?A, HAA, XA ünleminin işlevleri

Abstract
It is a lyric with a high level of abilities and self-expression in Turkish. It is possible to see the traces of it in every work that will be done in depth on every subject, and to discover the features hidden in it. In terms of how many different functions are used in a given case, it carries different functions to all kinds of meaningful or assigned members in Turkish. Sometimes in Turkish the same function fulfills different task or meaningful elements. Interjections are also one of the many types of words used in various functions. Because interjections are structures that can express emotions and thoughts in the shortest and most effective way. It is necessary to consider interjections not only as official words, but also as meaningful words. Because interjections can sometimes be expressed more effectively with a single word that can be expressed with one sentence or even with multiple sentences. Turkey Turkish dialects are extremely rich in interjections. Turkey Turkish many interjection in the mouth, are used in a variety of functions. The present study in Turkey Turkish dialects used in the HA, HA HA HA, HA, ?A, HÂ, ?A, HAA, XA interjection presented to the attention of the witness, which functions as used in the examples; even just an interjection in Turkey Turkish dialects in many different ways and it now has been demonstrated that fulfill many different functions.

Keywords
Turkey Turkish dialects, interjection, HA, HA HA HA, HA, ?A, HÂ, ?A, HAA, XA interjection, the func

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri