• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MUSTAFA KUTLU’NUN “KÖTÜ BÜLBÜL” ÖYKÜSÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(A EVALUATION ON THE MUSTAFA KUTLU’S STORY OF “KÖTÜ BÜLBÜL” )

Yazar : Osman Eroğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 315-331


Özet
Mustafa Kutlu, gelenekten ve hayattan aldığı kavramları halk kültürü ve ağzıyla okuyucusuna sunmayı başarabilen, bunu yaparken de birçok zaman alegorik bir anlatımı tercih eden önemli bir yazardır. Onun, “Kötü Bülbül” öyküsü, Türk edebiyatında ve dünya edebiyatında önemli yer tutan “gül ve bülbül” mazmununun parodik bir hâlidir. Öyküde, klasik edebiyatta “âşık ve maşuk”un alegorisi olan gül ve bülbülün hikâyesine dokunuşlar eleştirel bir tavırla yapılmış; bu eleştiriyi sağlamak için kavramların klasik çağrışımlarının ötesine geçilmiştir. Yer yer arabeske başvurarak, vandalist duygularla ve gelenekten intikam almayı amaçlayan yeni bülbül nesli, kendilerine biçilmiş yazgılarını yenmek için geleneği kırmayı arzulamışlardır. Kutlu, bu öyküsünde iç içe geçmiş öykü katmanları yaratarak alt ve üst metin oluşturmayı amaçlamış; üst metinde geleneği yıkmayı amaçlarken alt metinde yokluk bilgisine dair unsurları okuyucusuna sunmaya çalışmıştır. Bu çalışmada ise yazarın kurgusal girişimleri ve oluşturmak istediği anlam katmanlarının değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mustafa Kutlu, Kötü Bülbül, Gül ve Bülbül, fenafillah, geleneğin kırılması

Abstract
Mustafa Kutlu is an important writer who has succeeded in presenting the concepts that he has received from the tradition and the life culture with his folk culture and expression, and he also preferred allegorical narration many times in doing so. His "Kötü Bülbül" story is a parody of the “rose and nightingale” metaphorical statement, which has an important place in Turkish literature and world literature. In the story, a critical attitude to the story of rose and nightingale, which is the allegory of “lover and loved” in classical literature, is mentioned; it has gone beyond the classical connotations of concepts to provide this critique. The new generation of nightingales, sometimes seeking revenge from vandalist sentiments and tradition by resorting to arabesque, desire to break tradition to overcome their apparition. Kutlu, in this story, aimed to create up-text and sub-text by creating layered story layers; while attempting to destroy the tradition in the up-text while trying to present the elements of the absence in the sub-text to the reader. In this study, the authors’ fictional initiatives and the meaning layers they wanted to create were evaluated.

Keywords
Mustafa Kutlu, Kötü Bülbül, rose and nightingale, fenafillah, destroy the tradition

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri