• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ORHAN DURU’NUN İLK İKİ ÖYKÜ KİTABINDA BİREY ve TOPLUM
(INDIVIDUAL and SOCIETY IN THE FIRST TWO SHORT STORY BY ORHAN DURU )

Yazar : Doç. Dr. Gökay Durmuş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 283-299


Özet
Orhan Duru, 1953-2008 yılları arasına yayılan yazma serüvenini, öykü türü üzerine kurmakla birlikte, meşguliyet alanı geniş bir isimdir. Şiir, tiyatro gibi edebî türlerle de ilgilenen Duru’nun, medya ile de hayatının sonuna kadar sürdürdüğü bir bağı vardır. Ayrıca yazarın çevirmen kimliği de söz konusudur. Duru’nun bu çalışmada tahlil edilecek yönü öykü yazarlığıdır. Fakat çok sayıda öykü kitabı olduğu için yazarın eserleri bir tasnife tabii tutularak ele alınacaktır. Bu noktada çalışmanın Duru’nun ilk iki kitabındaki öykülere odaklı olduğu belirtilmelidir. Bunlardan ilki, 1959 yılında yayımlanan Bırakılmış Biri başlıklı kitaptır. İkincisi ise 1962’de basılan Denge Uzmanı başlıklı eserdir. Duru, bu kitaplardaki öykülerinde, daima, dünyaya ve yaşama karşı problemli bir bakış tarzları olan kahramanlar kurgular. Aynı şekilde bu kahramanların kendi varlıklarına ve topluma yönelik dikkatleri de problemlidir. Çalışmada bu kahramanlar aracılığı ile Orhan Duru’nun insan’a yaklaşım biçimi ele alınacaktır. Bunun bir sonraki adımı, toplum kavramını hatırlattığı için de Duru’nun toplum algısı, çalışmanın ikinci ayağını oluşturacaktır. Varılan neticeler, Duru’nun, insan ve toplum algısının Varoluşçu felsefeden beslendiğini gösterdiği için, çalışmada, bahsi geçen felsefenin öykülere yansıma biçimi de tahlil edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Orhan Duru, öykü, birey, toplum, Varoluşçuluk

Abstract
Though Orhan Duru’s history of writing is mainly based on short story genre between the years 1953 and 2008, he is known for other kinds of engagement as well. Being interested in literary genres such as poetry and drama, Duru maintained a connection with media until the end of his life. He was also a translator. This study seeks to deal with Duru’s short story writing. However, his works will be categorized as he has many short stories. Hence, this study covers only the stories in his first two books. The first of these is Bırakılmış Biri published in 1959. The latter is Denge Uzmanı published in 1962. In these stories, Duru always fictionalizes heroes with a problematic perspective towards the world and the life itself. Similarly, these people’s attention towards their own existence and society is problematic as well. Via these characters, this study intends to deal with Orhan Duru’s approach towards human being. As this reminds the concept of society, the next step of the study is Duru’s perception of society. This study scrutinizes existentialism as reflected in the stories because Duru’s perception of humans and society seems to rely on existentialism.

Keywords
Orhan Duru, story, individual, society, existentialism

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri