• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YAYIN, YAYIM, YAYINLAMAK, YAYIMLAMAK KELİMELERİNİN ANLAMLARI VE KULLANIMLARI
(MEANINGS AND USAGES OF YAYIN, YAYIM, YAYINLAMAK, YAYIMLAMAK )

Yazar : Doç. Dr. Sedat Balyemez    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 79-105


Özet
Aynı kökten türeyen ve aynı anlam alanı içinde olan kelimeler, zaman zaman bazı yanlış kullanımlara, karışıklığa sebep olmaktadır. Bu karışıklığı ortadan kaldırmayı hedefleyen ancak aslında yanlış olan bazı açıklamalarla karşılaşmak da mümkündür. Yayın, yayım, yayınlamak, yayımlamak kelimelerinin kullanımında da bir karışıklık görülmektedir. Ayrıca bu kelimelerin anlamına ilişkin sözlüklerde olmayan bazı yanlış inanışlar da bulunmamaktadır. Bu çalışmada söz konusu kelimelerin anlamları ve kullanımları üzerinde durulmuştur. Türkiye Türkçesinin belli başlı Türkçe sözlükleri, yazım kılavuzları ve ilgili terim sözlükleri taranmış; taranan bu eserlerde ilgili kelimelerin olup olmadığı, varsa hangi anlamda kullanıldığı ortaya konulmuştur. İnceleme sonunda görülmüştür ki neşretmek kelimesi için kullanılan Türkçe ilk karşılık yayınlamak’tır ancak bu kelimenin yerini sonradan yayımlamak kelimesi almıştır. Yayınlamak kelimesi, günlük hayatta sıkça kullanılmasına rağmen başta Türk Dil Kurumunun ve Dil Derneğinin Türkçe sözlükleri olmak üzere birçok sözlükte hiç yer almamıştır. Ayrıca yayın-yayım karışıklığını ortadan kaldırmak için kullanılan “Dizi, film, radyo programı yayındır; kitap, dergi gazete yayımdır.” cümlesinin sözlüklerdeki anlamlarla bağdaşmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yayın, Yayım, Yayınlamak, Yayımlamak, Yanlış Kullanım, Sözcüklerin Karıştırılması, Anlatım Bozukluğu

Abstract
Words that originate from the same root and are in the same meaning field sometimes cause some wrong usage and confusion of words. It is also possible to see some comments that are aimed at removing this confusion but are in fact wrong. There is also confusion in the use of the yayin, yayim, yayimlamak, yayinlamak. There are also some false beliefs that are not in the dictionaries of the meaning of these words. In this study, the meaning and usage of the words are aforementioned. Major dictionaries of Turkey Turkish, spelling books, dictionares of term were examined, it is revealed whether or not there are aforementioned words in these works that have been examined, and in what sense they are used. At the end of the examination it is seen that yayinlamak is the first Turkish correspondence for nesretmek but the yayinlamak was later replaced by yayimlamak. Yayinlamak has never been used in many dictionaries, especially Turkish dictionaries of Turkish Language Institution (Turk Dil Kurumu) and Language Association (Dil Dernegi), although it is frequently used in everyday life. It has also been found that the "Series, film, radio program is yayin; book, magazine, paper is yayim" comment, which is used to remove the yayin-yayim confusion, does not correspond to the meanings in the dictionaries.

Keywords
Yayin, Yayim, Yayinlamak, Yayimlamak,Wrong Usage, Confusion of Words, Expression Faults

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri