• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE VE ARNAVUTÇA ARASINDAKİ ORTAK SÖZCÜKLERİN ARNAVUTLARIN TÜRKÇE ÖĞRENİMLERİNE OLAN ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE EFFECT OF THE COMMON WORDS BETWEEN TURKISH AND ALBANIAN TO THE ALBANIANS’ TURKISH LEARNING )

Yazar : Dr. İnan Gümüş  , Pınar Dağ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 187-199


Özet
Tarih boyunca bütün diller, gereksinimlerine göre başka dillerden belirli ögeleri alıntılama yoluna gitmiştir. Diller arası etkilenmeler olarak beliren bu durumun boyutlarından biri de söz varlığına ilişkindir. Söz varlığı her ne kadar bir dilin yüzey yapısını gösterse de içerisinde bir toplumun yaşayış biçimi, düşünce sistemi, geleneksel yapısı ve üretim mekanizması gibi birçok ögeyi barındırması yönüyle o toplumun kodlarını sunması bakımından önemlidir. Türkçenin tarih boyunca etkilediği dillerden biri, Arnavutçadır. Türkçe ve Arnavutça dil ilişkileri, Türklerin Balkan coğrafyasındaki tarihsel serüveniyle koşutluk göstermektedir. V. yüzyıldan itibaren Karadeniz’in kuzeyinden gelerek yerleşen Türk toplulukları döneminde ortaya çıkan dil ilişkileri, Balkanların Osmanlı Türklerinin egemenliğine girmesinden itibaren daha yoğun ve kalıcı olarak görülmüştür. Türkçe ve Arnavutça arasındaki dil ilişkileri, derin yapıda ortaya çıkmamış, sözlüksel malzemeyle sınırlı kalmıştır. Burada Türkçe, etkileyen konumuyla öne çıkmıştır. Yabancı dil öğretiminde, alıntıların katkısı/etkisi ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu noktada sağlıklı veriler elde etmek ve bir yöntem geliştirmek açısından öğrenici kitlenin ana dilinin, hedef dilden alıntıladığı yapıların dil öğrenimindeki yerini belirlemek gerekmektedir. Bu makalede, ana dili Arnavutça olan öğrencilerin Türkçe öğrenimleri sırasında karşılaştıkları ortak sözcüklerin, dil öğrenimlerine olan katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. Genel kabul olarak beliren, ortak sözcüklerin avantaj sağladığı görüşünün doğru olup olmadığı uygulamalı olarak sorgulanmış, uygulamadan elde edilen sonuçlar nesnel ölçütlerle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, dil ilişkileri, Arnavutça, sözcük öğretimi, söz varlığı.

Abstract
Throughout the history all the languages, according to their needs, have made use of quotation of certain items from other languages. One of the dimensions of this occasion that appears as interlingual contamination is related to vocabulary. Although vocabulary shows the surface structure of a language, with respect to incorporating many factors such as the way of living, thinking system, traditional structure and production mechanism of a society, it is important to in terms of presenting the codes of that society. One of the languages which Turkish has influenced throughout the history is Albanian. Turkish and Albanian language contact shows parallelism with the historical adventure of the Turks in Balkan geography. Language contact appearing at the time of Turkish communities who, beginning from the V. century, settled down by coming from the North of Black Sea was seen more permanently and intensely beginning from the fact that Balkans came under the domination of Ottoman Turks. Language contact between Turkish and Albanian has not appeared with deep structure but has remained limited with lexical material. Here, Turkish has become prominent with its affecting position. Various views about the contribution and influence of the quotations in foreign language teaching have been presented. At this point, in terms of getting reliable data and developing a method it is necessary to position the structures in language learning which the mother tongue of the learner audience quotes from the target audience. In this essay, the contribution to their language learning by the common words, which the students whose mother tongue is Albanian came across at the time of their Turkish learning, has been tried to be determined. Appearing as a general acceptance, whether the view that the common words provide an advantage is true has been questioned with practice and the results taken from the practically have been evaluated with objective criteria.

Keywords
Turkish teaching, language contact, Albanian, vocabulary teaching, vocabulary.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri