• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DİL-KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ AÇISINDAN TÜRK-GÜRCÜ İLİŞKİLERİ
(THE TURKISH-GEORGIAN RELATIONS IN THE CONTEXT OF LANGUAGE-CULTURE INTERACTION )

Yazar : Doç. Dr. Mustafa Arslan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 118-129


Özet
Bu araştırmanın amacı Kafkasların kadim topluluklarından olan Türk ve Gürcü toplumları arasındaki güçlü dil – kültür ilişkilerini somut verilerlerle açıklamaya çalışmaktır. Tarihi süreçte yoğun olarak Büyük Selçuklu ile başlayan Türk Gürcü işlişkileri, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti zamanından günümüze dek devam etmiştir. Nitel araştırma kapsamında döküman analizi yöntemi ile Gürcü–Türk, dil–kültür etkileşimini konu alan kaynaklar toplanmış ve analiz edilerek sınıflandırılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre dil-kültür açısından Türkçe ve Gürcücede yüksek oranda ortak ödünçlemeler bulunmaktadır. Kültürel yaşamın neredeyse her alanı ile ilgili ortak dil unsurları her iki dilde de vardır. Özellikle her iki dilde de dil-kültür ilişkilerinin kanıtı olan ortak alıntıların Farsça ve Arapça kökenli olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, Türkçede, hapşırmak eylemi karşılığında söylenen çok yaşa sözü Gürcücede cantelüba şeklinde ifade edilir ki burada geçen Farsça kökenli can sözcüğü Türkçede de aynı anlamda kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Gürcü-Türk, dil-kültür ilişkisi, etkileşim, sözcük, ödünçleme

Abstract
The aim of this research is to try to explain the strong language - culture relations between Turkish and Georgian societies that are from the venerable communities in the Caucasus through concrete and substantial data. The Turkish-Georgian relations, started intensively in the historical period with the Great Seljuks, continued until today from the time of the Anatolian Seljuks and the Ottoman State. Within the scope of qualitative research, document analysis method was used to collect sources on Georgian - Turkish language - culture interaction and they were interpreted after being analyzed and classified. According to the findings, high incidence of common borrowed words was found in Turkish and Georgian languages in terms of language and culture. Common language elements related to almost all areas of cultural life are available in both languages. In particular, it is understood that the common borrowings, which are evidence of language-culture relations on both languages, were of Persian and Arabic origin. For example, in Turkish, the word “çok yaşa”, which is used after the act of sneezing, is expressed in Georgian with the word “canteluba.” Here the word “can”, which is of Persian origin, is also used in Turkish with the same meaning.

Keywords
Georgian-Turkish, language-culture relation, interaction, word, borrowing words.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri