• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AZMİ-ZADE HÂLETÎ DÎVÂNI’NDA DEHR
(DEHR IN DÎVÂN OF AZMİ-ZADE HÂLETÎ )

Yazar : Dr. Arzu Yıldırım    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 171-178


Özet
Bu çalışmada, 17. yüzyıl şairlerinden Azm?-z?de H?let?’nin D?v?nı’nda dehr kelimesinin nasıl bir çerçevede kullanıldığı üzerinde durulmaktadır. Dehr, hem zaman hem de mek?n bildiren bir kelimedir. Şair bu kelimeyi sıklıkla her iki m?n?ya da gelebilecek şekilde aynı beyitte tevriyeli olarak kullanmıştır. Söz konusu kelimenin, şair tarafından çoğunlukla olumsuzluk ifade etmek üzere kullanıldığı görülmüştür. Mesela şair için dehrden şik?yet etmek onun aldatıcılığı, yıpratıcılığı ve geçiciliği üzerinden, aslında zamandan şik?yet etmek şeklinde yorumlanabilir. Dünya anlamında kullanıldığında ise dehrin gam, ıztırap ve dert çekme yeri olarak tasvir edildiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Divan şiiri, Azmi-zade Haleti Divanı, dehr, zaman

Abstract
In this paper, it is emphasized how Azmi-zade Haleti, who was a poet in 17th century, used the word dehr in his D?v?n. Dehr is a word that means both time and space. The poet often has used this word has the same meanings in the same verses by double entendre (tevriye). It is seen that this word was used mostly to express negativy by the poet. For example, to complain from dehr can be interpreted as saying that it is actually complaining from the time, throughout its deceptiveness, weariness, and transience. When it was used as the meaning of the world, can be say it is used as the place of suffering, sorrow and sadness.

Keywords
Divan poetry, Divan of Azmi-zade Haleti, dehr, time

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri