• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

IX. VE XIII. YÜZYILLARI ARASI SİCİLYA ADASINDA İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN İZLERİ
(TRACES OF ISLAMIC CULTURE AND CIVILIZATION ON THE SICILY BETWEEN THE 9TH AND 13TH CENTURIES )

Yazar : Mehmet Demiralay    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 227-249


Özet
Sicilya 9. Asırda İfrîkıye’de Ağlebi devletini kuran Müslüman Araplarca fethedilmiştir. 11. Yüzyılda adaya hâkim olan Normanlar, var olan yüksek İslam kültürünü reddetmemişler, aksine sahiplenerek ondan faydalanmışlardır. Bu çalışmada Sicilya’nın Ağlebiler tarafından nasıl ve niçin fethedildiği, Ağlebilerin adaya ne gibi yenilikler getirdiği ve bunların etkileri, Normanların adaya hâkimiyeti ve yüksek İslam kültürüne sahip çıkıp bunu nasıl geliştirdikleri gibi sorulara cevap aranmıştır. Ayrıca Müslüman alemindeki bilginin Sicilya’da Normanlar tarafından toplanması ve adanın yüksek İslam kültürünün bir havzası olması, İslâm Medeniyetinin Sicilya üzerinden Avrupa’daki etkileri hakkında bir bakış açısı sunmayı öngörmekte ve Normanlar döneminde yapılan çalışmaların Avrupa’nın entelektüel ve kültürel hayatına ne derecede etki ettiğinin anlaşılması için bir denemedir.

Anahtar Kelimeler
Ağlebiler, Sicilya, Normanlar, İslam Kültür ve Medeniyeti, II. Frederick, İtalya, Müslümanlar

Abstract
Sicily were conquered by Muslim Arabs who founded the state of Aglius in İfrîkiyye in the 9th century. In the 11th century the ruler of the island which is Normans, did not reject the existing high İslâmic culture also benefited from by owning it. This study has been sought answers to questions such as how and why Sicily was conquered by the Agnies, what innovations the Agnies brought to the island, and the effects of them, Norman ruling over the island and how they protect and improve the İslâmic culture. In addition, it predicts İslâm Civilizations’ effect on Sicily and Europe about the collection of the knowledge of Muslim world in Sicily by Normans and being a high İslâmic culture reflection. Also, it is an attempt to understand when and how it influenced Europe's intellectual and cultural life.

Keywords
Aghlabids, Sicily, Normans, İslamic Culture and Civilization, Frederick II, İtaly, Muslims

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :05353712020 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri