• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ARNAVUTÇADAKİ TÜRKÇE KELİMELERDE SES OLAYLARI
(SOUND EVENTS IN THE TURKISH WORDS OF ALBANIAN )

Yazar : Jetmira Alla    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 516-524


Özet
Türkçe, beş yüz yıl boyunca Balkan dillerine vermiş olduğu sözlerle bu dillerin söz varlığı içinde büyük ve önemli bir etkiye sahiptir. Bu bakımdan Türkçenin Balkan dillerini zenginleştirdiği de söylenilebilir. Osmanlının Balkanlarda hüküm sürdüğü dönemlerde Türkçe resmi bir dil olmamasına rağmen konuşma dili olarak kullanılıyordu. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu on beşinci yüzyıl itibariyle bu dillere askeri, siyasi, dini, ekonomi ile ilgili kelimeler vermişti. Bu kelimeler Balkan dillerine girdikten sonra bazı ses olayları geçirmiştir. Bilindiği gibi her dilin kendine ait sesleri vardır. Bu nedenle bir dil başka bir dilden kelime aldığında alıntı kelimedeki sesler ses olayları geçirerek diğer dile geçer. Bunun nedeni alıntı kelimeleri dilin hece yapısına uydurma gerekliliğidir. Örneğin Arnavutçaya Türkçeden alınmış kelimelerin aslını korumaya çalışılmış olmasına rağmen yine de bazı ses olayları meydana gelmiştir. Türkçe kelimeleri konuşan Arnavutların telaffuzda zorluk yaşamaları bu değişikliklere yol açmıştır. Ancak Türkçe ile Arnavutça arasında ses ve alfabe bakımından farklar olduğundan dolayı Türkçe kelimeler kullanıldığında kelimelerin aslı genellikle bozulmadan korunmuştur. Bu makalede Türkçeden Arnavutçaya alınan ve ses olayları geçiren bazı kelimeleri ve iki dil arasındaki seslerin farklılıklarını incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Arnavutça, Türkçe, Sesler, Ses bilgisi, Alıntı kelimeler, Ses olayları

Abstract
With the promises that Turkish has given to the Balkan languages for five hundred years, shows us that Turkish have an important and big influence in the vocabulary of this languages. İt can also be said that the Turkish language enriches the Balkan languages. Even though the Ottomans were not an official language in the Balkans during the reigns, they were used as spoken languages. For this reason, the Ottoman Empire gave military, political, religious, economic, etc. words to these tongues since fifteenth century. After these words entered the Balkan tongue, they passed some sound events.As it is known, each language has its own phones. For this reason, when a language receives a word from another language, the phones pass through the voices events and later pass to the other language. This happened because quoted words are the necessity of fitting the language to the syllable structure. For example, despite the fact that the Albanian words taken from the Turkish have been tried to protect the original, but also some voice events have been appeared. The pronunciation difficulties of Albanians who use Turkish words caused these changes. Even that between Turkish and Albanian have differences in phones and alphabet, some of the original words are protected without deterioration.This article examines the differences between the phones of two languages, the quoted words and in the same time it will show sound events of some words that passed through from Turkish to Albanian.

Keywords
Albanian, Turkish, Sounds, Phonetics, Quoted words, Sound changes.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri