• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

CEM‘İYYETÜ’Ş-Şİ‘R ADIYLA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NADİR ESERLER KÜTÜPHANESİ’NDE KAYITLI TY 105 NUMARALI ŞİİR MECMUASI
(THE POETRY JOURNAL WHICH IS REGISTERED IN THE ISTANBUL UNIVERSITY RARE BOOKS LIBRARY NUMBERED TY 105 CALLED CEM‘İYYETÜ’Ş-Şİ‘R )

Yazar : Fatma ÇELİK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 525-561


Özet
Mecmualar, Klâsik Türk Edebiyatı tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle şiir ve nazîre mecmuaları, şairlerin dîvânlarında yer almayan yeni şiirleri içermesi ve kaynaklarda adı geçmeyen ya da adı bilindiği halde şiirleri elimizde bulunmayan şairlerin şiirlerinin yer alması gibi birçok değerli bilgi ile Klâsik Türk şiiri araştırmalarına kaynaklık etmektedir. Çalışmamıza konu olan mecmua, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 105 numarada kayıtlı Cem?iyyetü’ş-Şi?r adlı şiir mecmuasıdır. Çalışmada öncelikle mecmuanın genel tanıtımı yapılmış, ardından 88b-200a varaklarının muhtevası ve bazı dil özellikleri incelenmiştir. 1209/1794-95 tarihinde derlenen eser, 208 varaktan oluşmaktadır. Eserde on beşinci ile on sekizinci yüzyıl arasında yaşamış, tespit edebildiğimiz 131 şair ve muhtelif nazım şekillerinde kaleme alınmış 385 şiir yer almaktadır. Bu şairler ve kullandıkları nazım şekilleri ile şiirlerin bahir ve kalıpları, tablolar halinde verilmiştir. Çalışmanın amacı mecmuayı tanıtmak ve onun muhtevası hakkında bilgi vermek olduğu için metin karşılaştırması yapılmamıştır. Antoloji niteliğinde seçme şiirler mecmuası kategorisine dahil edebileceğimiz söz konusu bu derleme eser; Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)’ne uygun olarak hazırladığımız tablo ile araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi, mecmua, şiir mecmuası, dîvân şiiri, MESTAP

Abstract
Journals have quite an important place in terms of Classical Turkish Literature history. Particularly, poetry and nazîre journals are the sources of the Classical Turkish Poetry researches with many valuable information, such as the presence of new poems which are not included in the poets' dîvâns, and the poems of poets whose the names are not exist in sources or poems are not available, although the names are known. The journal, which is the subject of our study, is a poetry journal called Cem?iyyetü’ş-Şi?r registered in the İstanbul University Rare Books Library numbered TY 105. İn the study, primarily, is made general introduction of the journal, after is examined some linguistic feature and concent of 88b-200a foils. The journal, which is compiled in 1209/1794-95 is composed of 208 foils. İn the journal is located poems written in various poetry forms and 131 poets lived in fifteen and eighteen century. These poets and poetry forms that they used with aruz prosody of the poems are given in tables. Because purpose of the study is to introduce the journal and to inform of its content is not made text comparison. This miscellany work, which our included in anthology feature selected poems category, is presented to benefit of researches with the table that our prepared complying with the Systematic Classification Project of Journals (MESTAP).

Keywords
IU Rare Books Library, journal, poetry journal, divan poetry, MESTAP.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri