• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YENİ HİTİT YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ (B1, B2-C1) OKUMA METİNLERİNİN DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
(REVIEW OF READING TEXTS IN YENI HITIT TURKISH TEXTBOOKS (B1, B2-C1) FOR FOREIGNERS IN TERMS OF VALUES )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 146-161


Özet
Çalışmanın amacı Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinin Schwartz’ın değer sınıflamasına göre kültürel ve bireysel değerler bakımından incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Sonuç olarak okuma metinlerindeki bireysel değerlerin kültürel değerlerden daha fazla olduğu görülmüştür. Bireysel değerlerde “evrenselcilik ve iyimserlik” değer grubu diğer değer gruplarından (başarı, hazcılık, uyarılım, öz yönelim, uyum ve güvenlik) daha fazla yer almıştır. Farklı kültürlerden bireylerin bulunduğu ortamlarda “evrensel değerlere saygılı olma, yardımsever olmayla” ilgili değerlere yer verilmesinin uygun olduğu söylenebilir. Ancak bireysel değerler bireyin önceliklerine ve başka etkenlere göre değişebilir bu bakımdan ders kitaplarında bireysel ve kültürel değerlere dengeli bir şekilde yer verilmesinin uygun olacağı söylenebilir. Kültürel değerlerde geleneksel ve tarihi değerler üzerinde durulmuştur. Seviye bakımından ise orta düzeydeki B-1 ders kitabında ileri seviyedeki B-2, C-1 ders kitaplarından daha fazla kültürel değere yer verildiği görülmüştür. B-1 düzeyindeki öğrenciler orta düzey dil kullanıcılarıdır ve metni ana hatlarıyla anlama eğilimindedirler. C-1 düzeyindeki öğrenciler ise metni ayrıntısıyla anlayabilecek ileri düzey dil kullanıcılarıdır. Ders kitaplarında yer alan kültürel ögelerin dağılımına dil seviyelerine dikkat edilerek yer verilmesi öğrencilerin hedef kültürü tanımalarında etkili olabilir çünkü ilk seviyelerde dil kurallarını öğrenmeye çalışan öğrenciler ileri seviyelerde anlam üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ancak Yeni Hitit Türkçe Ders Kitaplarında seviye arttıkça kitaplarda yer alan kültürel değerlerin azaldığı görülmektedir. Bu durum dikkate alındığında kültürel aktarımın derinlemesine gerçekleşmesi gereken ileri düzey C-1 ders kitabının kültürel değer aktarımında B-1 düzeyine göre yetersiz kaldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Değer, Okuma Metni, Yabancılar İçin Türkçe

Abstract
The aim of the study is to review the reading texts in the Yeni Hitit Turkish textbooks for Foreigners in terms of cultural and individual values according to Schwartz's value classification. The study was conducted through a document review among qualitative research methods. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. As a result of this, individual values in reading texts were found to be higher than cultural values. "Universalism and optimism" value group took place more than other values groups (success, hedonism, aversion, self-direction, harmony and security) in the individual values. It can be said that it is appropriate to include values related to "being respectful to universal values, being helpful" in the environments where individuals from different cultures are present. However, individual values may vary according to the priorities of the individual and other factors. Therefore, it can be said that it is appropriate to place individual and cultural values balanced in textbooks. Traditional values and historical values are emphasized in cultural values. In terms of level, it has been seen that more cultural values are placed in the medium level B-1 course book than advanced B-2, C-1 textbooks. Students at level B-1 are medium-level language users and tend to understand the text outline. The students at the C-1 level are advanced language users who can understand the details of the text. Placing the distribution of cultural elements in course books by considering language levels can be effective in defining the target culture of the students, because the students who are trying to learn the language rules at the first level concentrate on the meaning at advanced levels. However, it is seen that as the level increases in the Yeni Hitit Turkish Course Books, the cultural values in the books decrease. Taking this into consideration, it can be said that the advanced C-1 textbook, in which cultural transmission has to be realized in depth, is inadequate compared to the level of B-1 in the transfer of cultural value.

Keywords
Culture, Value, Reading Text, Turkish for Foreigners

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri