• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KLASİK ÖNCESİ VE KLASİK DÖNEM ÇAĞATAY TÜRKÇESİNİN BAZI ESERLERİNDE ZIT ANLAMLI KELİMELERİN KULLANIMI
(USE OF ANTONYMOUS WORDS IN SOME WORKS OF PRE-CLASSICAL AND CLASSICAL PERIOD CHAGATAI TURKISH )

Yazar : Serpil Soydan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 276-291


Özet
İnsanoğlu, anlamı, gerçeğe ulaşmada önemli bir adım olarak görmüştür. Bu yönüyle, anlam, geçmişten günümüze pek çok bilim dalının ilgilendiği bir konu olmuştur. Bu alanları, ruhbilim, mantık, felsefe, dilbilim, göstergebilim şeklinde sıralamak mümkündür. Dilbilim alanında yapılacak olan bu çalışmada, anlam konusu, sözcükte anlam başlığı altında verilen zıt anlamlılık açısından değerlendirilecektir. Her dilde olduğu gibi, Türkçede de birbirine yakın ya da karşıt anlamlı kavramlar bulunmaktadır. Sekizinci yüzyılda, Köktürk yazıtlarından başlayarak tarihi dönemlere ait eserlerde bu özelliğe sahip kavramları görmek mümkündür. Çünkü bu kavramlar, anlatıma güç ve akıcılık katmakta, metinlerdeki zor ve anlaşılmaz konuların kavranmasını kolaylaştırmaktadır İfadeye anlam derinliği ve zenginliği kazandırmaktadır. Bu çalışmada da Çağatay Türkçesinin klasik öncesi ve klasik dönem eserleri olan Ali Şir Nevâî’nin divan ve mesnevileri, Hüseyin Baykara’nın Divan’ı ile Lutfî Divan’ı incelenerek zıt anlamlı kelimelerin yapı, anlam ve köken açısından cümlede kullanılışa geçişi örneklerle tespit edilecektir. İncelenen eserlerde tespit edilen zıt anlamlı kelimeler, köken bakımından Türkçe, Arapça, Farsça; yapı bakımından sözcük türü ve sözcük grubu olarak tasnif edilecektir. Zıt anlamlı kelimelerin kullanıldığı beyitlerin anlamları da verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Zıt anlamlı kelimeler, Çağatay Türkçesi, köken, sözcük grubu, sözcük türü

Abstract
Mankind has seen meaning as an important step in reaching the truth. In this regard, meaning has become a subject of many scientific disciplines from the past to the present day. It is possible to list these areas as psychology, logic, philosophy, linguistics, semiology. In this work to be done in the field of linguistics, the meaning will be evaluated in terms of the antonymous given under the title of meaning in the word. As it is on every language, in Turkic there are close or opposite meaning concepts. Starting from the Köktürk inscriptions in the eighth century, it is possible to see concepts that have this characteristic in works belonging to historical periods. Because these concepts add strength and fluency to narrative, they make it easy to grasp the difficult and incomprehensible subjects in the texts. Because these concepts add strength and fluency to narrative, they make it easy to grasp the difficult and incomprehensible subjects in the texts. It adds depth and richness to expression. In this study, the divan and masnavis of Ali Şir Nevâî, in the the classical and pre-classical period works of Chagatai Turkish, the Divan of Hüseyin Baykara and the Lutfi Divan of the Chagatai Turkish will be examined and the transition to the usage of the antonymous in terms of structure, meaning and origin will be determined with examples. The antonymous words found in the studied works are Turkish, Arabic, Persian in terms of origin; will be classified as word type and word group in terms of structure. The meanings of the couplets in which the antonymous words are used will also be given.

Keywords
antonymous words, Chagatai Turkısh, origin, word group, word type

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri