• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AYNI TÜRDEN BİRDEN FAZLA UNSURLU / ÖGELİ CÜMLELERİN TAHLİLLERİNE YENİ BİR BAKIŞ
(A NEW OVERVIEW OF THE DETERMINATION OF MORE THAN ONE / SINGLE SCRATCHES )

Yazar : Prof. Dr. Turgut Baydar    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 131-145


Özet
Türkçenin Arap ve Batı gramerciliğinin etkisinden kurtulması ve kendi iç dinamikleriyle incelenmeye başlanması üzerinden, çok çok uzun olmasa da, belli bir zaman geçmiştir. Bu süre içinde yalnızca Türkçenin tüm konularını içine alan dil bilgisi çalışmaları değil; aynı zamanda Türkçenin sadece bir konusunu ele alan monografiler de yapılmaya başlanmıştır. Türkçenin söz dizimi ile ilgili müstakil çalışmalar da bir hayli çoğalmıştır. Ancak bütün bunlar, söz diziminin problemlerinin hâlli noktasında tam manasıyla yeterli olamamıştır. Yani çalışmaların artması, söz diziminin problemlerinin kalkması anlamına gelmemektedir. Türkçenin söz diziminde bir cümlede birden fazla farklı yer tamlayıcısı, birden fazla farklı zarf tümleci bulunabilir. Türkçe buna imkân vermektedir. Ancak aynı cümlede hem belirtili hem de belirtisiz nesne bir arada olamaz. Bunu Türkçe kabul etmemektedir. Aynı şekilde Türkçe, bir cümlede birden fazla aynı türden yer tamlayıcısı ve zarf tümlecine ve bir cümlede birden fazla özne ve aynı türden birden fazla nesneye müsaade etmemektedir. Çalışmada da Türkçenin söz diziminin önemli problemlerinden olan cümlelerin tahlili meselesi ele alınacaktır. Eldeki yazıda, mevcut çalışmalardaki bazı cümlelerin yeni bir bakış açısıyla tahlilleri dikkatlere sunulmakta ve farklı yaklaşımlarla cümlelerin tahlil edilmesinin gereği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türkçenin söz dizimi, cümle, cümlenin unsurları / ögeleri, cümle tahlili

Abstract
It is not too long, but a certain period of time has passed since the Turkish have been able to get rid of the influence of Arabic and Western grammar and to be examined by their own internal dynamics. During this period, not only the study of language, which covers all the subjects of the Turkish language, at the same time, monographs which deal only with a topic of the Turkish have begun to be made. There have also been a lot of independent studies on Turkish's syntax. But all of this is not enough at the point of the problems of the syntax. In other words, the increase in work does not mean that the problems of the syntax are up. In Turkish's syntax, a sentence can have more than one different place fixer, more than one different envelope complement. Turkish makes this possible. However, the same clause can not be a combination of both declared and indefinite objects. He does not accept it in Turkish. In the same way, Turkish does not allow more than one subject from the same genre, more than one subject and more than one object of the same genre. In the study, the issue of the analysis of the culprit, which is one of the important problems of Turkish’s syntax, will be discussed. In the present article, some of the presentations in the present study are carefully examined for a new perspective and emphasis is given to the analysis of the cues with different approaches.

Keywords
Turkish's syntax, sentence, elements of sentence / sentences, sentence analysis

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri