• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ANTAKYA’NIN HAÇLILARCA İŞGALİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON OCCUPATION OF ANTAKYA BY CRUSADERS )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Poyraz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 189-202


Özet
Bu çalışma; Antakya şehrinin Haçlılarca işgalini ve bu süreçte yaşananları konu edinmektedir. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde olup, Güney Anadolu’ya uzanan çöküntüde Asi nehri kıyısında yer alan ve Makedonya kralı III. Kral Antihus (Antigus) tarafından kurulmuş olan Antakya şehri, Selevki devletine (M.Ö. 300-64) başkentlik yapmıştır. Şehir, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve kısmen de Pers İmparatorluğunun hâkimiyeti altında kalmıştır. Bizans hâkimiyeti altındayken Müslümanların II. Halifesi Hz. Ömer döneminde cizye şartıyla Müslümanların hâkimiyetine giren Antakya, Bizans İmparatoru II. Nikephoros Phokas’ın (963-969) döneminden itibaren bir asırdan fazla tekrar Bizans İmparatorluğunun hâkimiyetinde kalmıştır. 1084 yılında Anadolu Selçuklularının hâkimiyetine geçen bu şehir de, diğer bazı Ortadoğu şehirleri gibi; dini, siyasi, sosyal ve iktisadi bir takım sebeplerle 1096 yılında Papalığın başkanlığında harekete geçen Avrupa’daki halkların ve devletlerinin oluşturduğu haçlı ordularının eline geçmiştir (1098). Yardıma gelen müttefik Müslüman ordusu, şehri ele geçirip birçok zulümler işleyen Haçlıları kuşatmış ancak ordu komutanlarının anlaşmazlıklarından dolayı haçlı ordusu karşısında yenilgiye uğrayıp geri çekilmiştir. Antakya’nın işgali, Ortadoğu tarihi için yeni bir dönüm noktası olmuş ve Haçlıların burada kurdukları Antakya Haçlı Prinkepsliği 1268 yılına kadar devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Antakya, Bizans, Haçlılar, İşgal, Selçuklular.

Abstract
This work aims to discuss the invasion of Antakya by Crusaders and what happened there in this process. The city of Antakya is in the border or Turkey Republic today. The city of Antakya where located in the bank of Asi River in south Anatolian geographically was founded by Macedonian King Third Antigus and Seleucid State used it as Capital during B.C. 300-64. In history, Antakya was prevailed by The Roman and The Bayzntine and sometimes the Persian Empires. This city when under the Bayzntine Ruling abondened to the Muslims on condition of paying the tribute in the ruling of second caliph Omar. But after that it was remained for more than a century from period of Nikephoros Phokas (963-969). Antakya which conquered by the Anatolian Seljuks in 1084, like other cities in this region, captured by the Crusaders consisted of states and the peoples who guided economically, religiously, politically and socially reasons by the Pope in Europe. The muslim armies who came for helping totheirallies on besieging of The Brutal Crusaders in Antakya was defeated and they abondened this city due to the disputes among their commanders. So, the invasion of Antakya was a new term at this time in this region and the crusader prinkups was esteblished by the Crusaders continued until 1268.

Keywords
Antakya, Byzantine, Crusaders, occupation, Seljuks

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri