• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DADALOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE TOPRAK TEMASI
(THE THEME OF THE SOIL IN THE DADALOĞLU’S POEMS )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Erol Eroğlu  , Yavuz Köktan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 99-109


Özet
Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskân politikalarına karşı yazdığı şiirleriyle tanınan Dadaloğlu, 19. yüzyıl Anadolu halk şiirinin önemli kişiliklerindendir. Bu çalışmada, Dadaloğlu şiirlerindeki doğa algısından yola çıkılarak, şairin ve onun temsilcisi olduğu göçebe topluluğunun toprak temasına bakışı incelenecektir. Toplamda 150 şiir incelenecektir. Dadaloğlu’nun da şiirleriyle taşınan sözlü mirasta yalnız toprak değil, halk kültürünün pek çok unsuruna rastlanmaktadır. Dadaloğlu’nun düşündüğü tabiat karlı, mor sümbüllü yaylaları, ormanları ve Çukurova’nın bereketli topraklarıdır. Dağlar, ormanlar, dereler, pınarlar Dadaloğlu’nun özlemini duyduğu topraklardır. Tabiat unsurları içerisinde en çok dağ kelimesi geçmektedir. Bunun dışında ovalar, bağlar, bahçeler, yaylalar da sıkça kullanılmaktadır. Tabiatın bir parçası olan bitkiler ve hayvanlar da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Dadaloğlu, toprak, halk şiiri, halk kültürü, tabiat

Abstract
Dadaloğlu is one of the important figures of 19th century Anatolian folk poetry who is commonly recognized by his poems composed against the sedentarization policies of the Ottoman Empire. In this study, setting out from the perception of nature in the poems, of the folk poet and the nomad community he represents. A total of 150 poetry will be examined. In Dadaloğlu's verbal culture, which is quoted by poems, not only the land, but also many elements of popular culture are encountered. The nature that Dadaloğlu thinks is snowy, purple-hyacinth springs, forests and fertile lands of Cukurova. Mountains, forests, rivers, springs are the lands where Dadaloglu is longing for. In the poems of Dadaloğlu, the most mountainous elements pass through natural elements. Other than this, plains, vineyards, gardens, and plains are also frequently used. Plants and animals, which are a part of nature, are also used extensively.

Keywords
Dadaloğlu, soil, folk poetry, folk culture, nature

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri