• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İBRAHİM ULVİ YAVUZ’UN “ÇALKANTI” VE “KORKUNUN BEDELİ” ROMANLARINDA 1980 DARBESİ ÖNCESİ TOPLUMSAL OLAYLAR
(İBRAHİM ULVİ YAVUZ'S SOCIAL EVENTS BEFORE THE 1980 COUP IN THE “ÇALKANTI” AND “KORKUNUN BEDELİ” NOVELS )

Yazar : Dr. Öğr. Üyesi Adem Gürbüz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 48-63


Özet
Darbe, kısaca halkın iradesinin yok sayılıp yerine askeri vesayetin gelmesi olarak tanımlanabilir. Bu tür durumlarda halkın tepkisinin minimuma indirilmesi için bazı girişimlerde bulunulur. Örneğin toplumsal çatışmalar körüklenir, ülke ekonomik buhrana sürüklenmeye çalışılır, karşıt görüşlü insanlar birbirine kırdırılır, asayiş sağlanmaz, eğitim-öğretim faaliyetleri durdurulur vb. 1980 öncesinde de bütün bunlar yaşanmış, darbe ortamı oluşmuş ve neredeyse darbeden umut bekleyen bir toplumsal ortam oluşturulmuştur. Bu çalışma bir romancının gözünden 1980 darbesi öncesi toplumsal yaşamı irdelemeyi amaçlamaktadır. İbrahim Ulvi Yavuz, hidayet romanları dediğimiz türden tezli romanlar yazan bir romancımızdır. Romanlarını sağ kesimin gözünden kaleme alır ve toplumu bu şekilde yönlendirmeye çalışır. Araştırmamız, İbrahim Ulvi Yavuz’un 1980 darbesi öncesinde yazdığı romanlarla sınırlıdır. Yazar 1976’da Dikenli Yollar, 1978’de Çalkantı, 1980’de ise Korkunun Bedeli romanlarını kaleme almıştır. Bu romanlardan Dikenli Yollar’da devrin toplumsal yapısından veya kaotik ortamından izler görülmez. Çalkantı ve Korkunun Bedeli romanlarında ise 1980 ihtilali öncesindeki anarşi ve kaostan büyük izler görülmektedir. Bu bağlamda çalışmamız Çalkantı ve Korkunun Bedeli romanlarıyla sınırlandırılmıştır. Çalışmada romanlardaki darbe öncesi toplumsal durum, gençlik ve üniversite olayları, ekonomik buhran, siyasi istikrarsızlık vb. durumlar ortaya çıkarılacak ve bir romancının gözünden darbenin ayak sesleri ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler
İbrahim Ulvi Yavuz, Darbe, Çalkantı, Korkunun Bedeli, Çatışma.

Abstract
The coup can be described as the abolition of the will of the people and the coming of military guardianship. In such cases, some attempts are made to reduce the public's reaction to a minimum. For example, social conflicts are fueled, the country is trying to drift into economic deprivation, people are confronted with each other, public order is not ensured, education and training activities are stopped etc. Before 1980, all of this happened, the atmosphere of the coup had been formed and a social environment was created, almost waiting for the coup. This study aims to examine the social life before the 1980 coup in the light of a novelist. İbraham Ulvi Yavuz is a novelist who writes guidance novels. He takes his novels with the understanding of the right side and tries to direct the society in this way. The research is limited to novels written by Abraham Ulvi Yavuz before the 1980 coup. The author has written the novels of Dikenli Yollar in 1976, Çalkantı in 1978, and Korkunun Bedeli in 1980. In these novels, there are no signs from the period of 1980 social structure or chaotic environment in Dikenli Yollar. In the Çalkantı and Korkunun Bedeli novels, the anarchy before the 1980 Revolution and the great traces of rage are seen. İn this context our work is limited to the novels of Çalkantı and Korkunun Bedeli. In the study, in the novels social status before the coup , youth and university events, economic crisis, political instability and so on. situations will be revealed and the footsteps of the coup will be revealed in the eyes of a novelist.

Keywords
İbrahim Ulvi Yavuz, Coup, Çalkantı, Korkunun Bedeli, Conflict.

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri