• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

NİĞDE İLİ BOR İLÇESİ SİLİSTRE MUHACİRLERİNİN KADIN DÜĞÜN GİYSİLERİ
(WOMEN WEDDING CLOTHES of SILISTRE IMMIGRANTS IN BOR TOWN of NIGDE PROVINCE )

Yazar : Menekşe Sakarya  , Fatma Koç  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 27-47


Özet
Pek çok kültürü barındıran ve iki kıtayı birleştirmede bir köprü olma özelliği taşıyan ülkemiz coğrafi konumu itibari ile yoğun göç olaylarını sıklıkla yaşamıştır. Milli Mücadele yıllarını takip eden dönemde Türkiye’ye gelen göçmen muhacirler İmar ve İskan Bakanlığı tarafından değişik bölgelere yerleştirilmiştir. Yerleştirildikleri bölgelerde mevcut grupların, değer yargıları, inançları, gelenekleri ve görenekleri ile birlikte zaman içerisinde şekillenen kültürel değerleri giysilerini de etkisi altına almıştır. Göç sonrası etkileşim ile birlikte mevcut giysileri ve kuşamlarının değişikliğe uğramasına ve farklı biçimlerde yorumlanmasına neden olmuştur. Bu araştırmada; Niğde ili Bor ilçesine Bulgaristan (Romanya) Silistre’den (Karaveli- Tokmak vb köyleri) 1936-1937 tarihinde göçler ile gelip yerleşen kadın muhacirlerin evlilik ve sünnet törenlerinde kullandıkları “Don – Yelek ” ile “Don – Hanteri ” adı verilen yöresel giysilerinin tür, biçim, form, terzilik, kullanım şekli ve estetik özelliklerinin belirlenmesi açısından kayıt altına alınarak belgelendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Niğde ili Bor ilçesi Silistre ‘den göç eden kadınların kullandıkları yöresel giysiler ve kaynak kişilerin verdiği bilgi ve belgeler oluşturmaktadır. Seçilen konu Türk ve Dünya kültür tarihi açısından ilgili literatüre katkıda bulunarak kaynak oluşturması ve bu konuda yapılan ilk çalışma olması açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Muhacir, Göç, Giysi Kültürü, Don-Yelek, Don – Hanteri, Niğde, Bor,

Abstract
Due to its geographical position, our country, which has many cultures and bridges the two continents, has experienced frequent immigration events. In the period of National Struggle years, immigrants who came to Turkey were placed in different regions by the Ministry of Development and Housing. In conjuction with the value judgments, beliefs, customs and traditions of the groups present in their placed regions, cultural values that were shaped in the course of time have also influenced their clothings. Along with the post-migration interaction, it has led to the change of existing clothes and their interpretation in different forms. In this study; It is aimed to record and document the local values and traditional achievements in terms of type, shape, form, tailoring, usage style and aesthetic properties of local clothings called as “don- yelek” and “don- hanteri” that are used in in marriage and circumcision ceremonies of women immigrations who came and settled with immigrants from Bulgaria (Romania) and Silistre (Karaveli - Tokmak villages etc.) to Bor town of Niğde province. The selected subject is very important in terms of making resources by contributing to the related literature in terms of Turkish and World cultural history and being the first work done in this subject.

Keywords
Immigrant, Migration, Clothing Culture, Don-Yelek, Don – Hanteri, Nigde, Bor

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon :03662801947 Faks :-
Eposta :turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri