• Announcements
 • TÜRÜK ARTIK SENEDE 4 SAYI

  Değerli Türük Dergisi Üyelerine DUYURUDUR,

  Türük Dergisi, 2018 Haziran ayından itibaren senede 4 sayı olarak çıkacaktır. Sayılarımız bundan sonra MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK şeklinde olacaktır. Önümüzdeki ilk sayımız bu doğrultuda Haziran 2018 sayısı olarak çıkacaktır. Değerli çalışmalarınızı dergimize bekler iyi çalışmalar dileriz.

   


  Görüntü ve Ses Kaydı İlaveli

  Türük Dergisine makale gönderen bilim insanlarımız, makalelerinde artık arzu ederlerse kendi arşivlerinden  video ve ses kayıtlarına da yer verebileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için Dergi Hakkında ile Yazım ve Yayın İlkeleri bölümüne bakabilirsiniz. Saygıyla duyurulur.

   

     

         This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  Turuk Dergisi Açılmıştır

  Üyelik başvurularınızı yapabilirsiniz.Başvurularınız Editörümüz tarafından incelenip onay verildiğinde sisteme giriş yapıp Makalelerinizin çalışmalarını düzenleyebilirsiniz.


  Yeni Üyelik Kaydı

  Makale gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedirler.


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İHSAN OKTAY ANAR’IN GALÎZ KAHRAMAN ADLI ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(An Analysis on the Novel named Galîz Kahraman by İhsan Oktay Anar )

Yazar : Kadir Kaplan  , Salih Gülerer  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 241-275


Özet
Sosyal roman türlerinden biri olan yergi romanı, toplumsal bazı aksaklıkların ve toplumdaki birtakım yanlış uygulamaların eleştirilip hicvedildiği roman türüdür. Mizah ve eleştirinin bir arada değerlendirilerek 20. yüzyılın toplumsal eleştirisinin yapıldığı Galîz Kahraman isimli eser, yergi romanı özelliklerini taşımaktadır. Çalışmamızın amacı Türk edebiyatının son dönem yazarlarından biri olan İhsan Oktay Anar’ı ve onun “Galîz Kahraman” isimli eserini geniş bir perspektifle incelemektir. Araştırmanın deseni, nitel araştırma desenlerinden tarama desenidir. Verilerin toplanmasında doküman incelemesi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Yapılan incelemede romanın anlatıcı tipi, aktarma yöntemi, konusu, izleği, zaman ve mekân özellikleri, kişiler kadrosu, anlatma yöntemi ve ögeleri üzerinde durulmuş ve eserin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Galîz Kahraman isimli eserde çağrışımsal göndermeler, anıştırma (telmih) yoluyla başka eserlere, olaylara, sanatçılara, kavramlara, mitolojik unsurlara ait göndermeler, iç içe geçmiş yapıyı çözüp anlamlandırmada yararlanılan metinler arasılık ve alegorik anlatım dikkat çekmektedir. Bu kullanımlar Galîz Kahraman’ı diğer romanlardan; İhsan Oktay Anar’ı da son dönemin yazarlarından farklı kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eser İnceleme, Yergi Romanı, Galîz Kahraman, İhsan Oktay Anar, Eleştiri

Abstract
Ridicule novel, one of the social novel types, is a type that common social problems and wrong implementions has criticized. With humour and criticism, the novel named "Galîz Kahraman" has the feauters of this kind and is an example with the social criticism of 20th century. The aim of our study is analyzing İhsan Oktay Anar and his novel Galîz Kahraman with a wide perspective. The design of the research is the screening of qualitative research designs. A document review was used to collect the data. In the analysis of the data, content analysis was used. In this research, external structure of the novel, perspective, story line, time and place features, contrast factors has been focused on. Cross-references, references to mythological chracters and different novels and allegoric wording drow attention in the novel. This usage makes Galîz Kahraman diffrent from other novels and makes İhsan Oktay Anar different from last period writers.

Keywords
Book review, Book Novel, Galîz Kahraman, İhsan Oktay Anar, Criticism

Adres :Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Telefon : 03662801947 Faks : -
Eposta : turukdergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri